Hollola -tuki apuna palkkauskustannuksissa

 Hollola -tuki on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa hollolalaisen työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkakustannuksiin. Jokainen päätös tehdään harkinnanvaraisesti arvioiden työnhakijan, että hakevan yrityksen kokonaistilanne.

Haluamme tukea hollolalaisten työnhakijoiden rekrytointia ja yrityksiä uuden henkilön palkkakustannuksissa.

Hollolan työllisyyspalvelut

Kenelle, mitä ja miten?

Hollola -tuki on suunnattu seuraavien hollolalaisten työnhakijoiden työllistymisen tueksi:

 1. Alle 30-vuotias ammatillisen koulutuksen suorittanut työnhakija, joka on ollut vähintään 2 kk:tta työttömänä (tukea voidaan maksaa enintään palkan sivukulujen verran) TAI
 2. Ei palkkatukeen oikeutettu työtön työnhakija, 2kk työttömyyden jälkeen TAI
 3. Oppisopimusperusteiseen työsuhteeseen palkattava ammattikouluttamaton työnhakija

 

Yhdistyksille tukea voidaan lisäksi myöntää myös täydentämään palkkatuen jälkeen jäävää osuutta. Lue lisää alempaa osiosta “Hollola -tuki yhdistyksille”. 

Tukea saava työnantaja voi sijaita missä kunnassa tahansa. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Palkkatuki on pääsääntöisesti ensisijainen tukimuoto – tarkistathan työnhakijalta palkkatukioikeuden ennen Hollola-tuen hakua. Oppisopimusta harkitseva, keskustele ensin kanssamme!

Tuen suuruus määräytyy aina harkintaperusteisesti, mutta pääsääntöisesti tukea voi saada enintään 500e/kk.

Tukea myönnetään lähtökohtaisesti 5 kuukauden ajaksi, mutta oppisopimusperusteisessa työsuhteessa tukea voi saada harkinnanvaraisesti pidemmäksikin aikaa.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi yhdistyksillä on mahdollisuus hakea Hollola -tukea myös mikäli hollolalainen palkattava henkilö ei ole oikeutettu 100%:n palkkatukeen.

Näitä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa työnhakijalla on 50-70% palkkatukioikeus.

Työnantaja solmii henkilön kanssa kirjallisen työsopimuksen ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset.

Tukea voi saada sekä vakituisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin.

Lisäksi työsuhteelta odotetaan:

 • Palkan tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen
 • Työsuhteen toteutunut viikkotyöaika on vähintään 18h.

Tuen myöntää Hollolan työllisyyspalvelut. Jokainen päätös tehdään harkinnanvaraisesti arvioiden työnhakijan, että hakevan yrityksen kokonaistilanne.

 1. Ennen Hollola -tuen hakemista tarkistathan työntekijältä mahdollisen palkkatukioikeuden. Mikäli harkitset työntekijälle oppisopimuskouluttautumista, otathan meihin ensin yhteyttä.
  Palkkatukea haetaan yrityksen ja työnantajan oma-asioinnissa.
 2. Jätä Hollola -tuen hakemus Hollolan Työllisyyspalveluilta viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Hollola -tuen hakemuslinkki. Tutustu kaikkiin Hollola-tuen ehtoihin. 
 3. Tiedon Hollola-tuen myöntöpäätöksestä saat sähköpostiisi viikon kuluessa hakemuksesta.
 4. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen laskua ja liitteitä vastaan kuukauden jaksoissa. Laskun liitteeksi tulee laittaa kirjallinen työsopimus sekä palkkalaskelmat haetulta kuukaudelta. Ohje laskutukseen.

Jätä Hollola -tuen hakemus
 • Hollola -tuen ehdot

  Hollola -tuen ehdot

  Hollola -tuen kaikki ehdot, kohderyhmät ja tarkat hakuohjeet löydät täältä. Tuki myönnetään aina Hollolan työllisyyspalveluilta ja jokainen päätös tehdään harkinnanvaraisesti.