Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö ja käyttötarkoitus

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta tietovarannoistaan. Hollolan kunta on tiedonhallintalaissa (906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kansalaiset voivat yksilöidä entistä paremmin tietopyyntönsä. Kuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten Hollolan kunnan asiarekisterit sekä palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Kuvaus sisältää myös ohjeistuksen siitä, miten tietoja voidaan pyytää.

Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy Hollolan kunnan tiedonhallintajärjestelmään, operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä paperiaineistoon. Asiarekisteri on rekisteri vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista

Tietovarannolla tarkoitetaan Hollolan kunnalle kuuluvien tehtävien hoidossa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. Hollolan kunnan tietovarannot koostuvat myös fyysisistä tietovarannoista eli arkistoista.

Konsernipalvelujen palvelualue:

Hallinnon tietovaranto: Hallinnon tehtävien hoitamiseen liittyvä asiankäsittely.
Henkilöstöhallinnon tietovaranto: Henkilöstön palkkaaminen ja palvelussuhteen aikainen asiankäsittely
Taloushallinnon tietovaranto: Taloushallintoon liittyvä asiankäsittely
Tietohallinnon tietovaranto: Tietohallintoon liittyvä asiankäsittely

Elinvoiman palvelualue:

Maankäytön tietovaranto: Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvä asiankäsittely
Rakentamisen tietovaranto: Rakentamiseen liittyvä asiankäsittely
Rakennusvalvonnan tietovaranto: Rakennusvalvontaan liittyvä asiankäsittely
Ympäristönsuojelun tietovaranto: Ympäristöasioihin liittyvä asiankäsittely
Vesihuollon tietovaranto: Vesihuoltoon liittyvä asiankäsittely
Elinkeinotoiminnan tietovaranto: Elinkeinotoimintaan liittyvä asiankäsittely
Työllisyystoiminnan tietovaranto: Työllisyyden hoitamiseen liittyvä asiankäsittely
Tilojen hallinnon tietovaranto: Kiinteistöihin ja asumiseen liittyvä asiankäsittely
Ympäristöterveydenhuollon tietovaranto: Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvä asiankäsittely

Hyvinvoinnin palvelualue:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto: Varhaiskasvatukseen liittyvä asiankäsittely
Opetuksen tietovaranto: Perusopetukseen liittyvä asiankäsittely
Kulttuurin tietovaranto: Kulttuuritarjontaan liittyvä asiankäsittely
Kirjaston tietovaranto: Kirjastopalveluihin liittyvä asiankäsittely
Liikunnan tietovaranto: Liikuntapalveluihin liittyvä asiankäsittely
Nuorison tietovaranto: Nuorisoasioihin liittyvä asiankäsittely

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannot:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2023 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue vastaa hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta, joten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa ko. alueelle kirjaamo(a)paijatha.fi.

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Katso aineisto- ja tietopalvelu.