Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2023 klo 9.00 – 20.00.  Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.-4.6.2024.

Kotona ennakolta äänestäminen on mahdollista äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestäminen tulee tehdä siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin kotikunnaksi. Kotiäänestys tapahtuu käytännössä niin, että erikseen sovittuna ajankohtana kotiin tulee keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti postitse tai puhelimitse. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy tiistaina 28.5.2024 kello 16. Ilmoittautuminen tulee tehdä Hollolan kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. PL 66, 15871 Hollola tai puh. 044 7801 679. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Kotiäänestyslomake , avautuu uuteen välilehteen Äänestäminen kotona , avautuu uuteen välilehteen