Osallistu vieraslajit ympäristössämme -verkkotilaisuuteen

Asiantuntijoiden johdolla pohditaan myös Päijät-Hämeen vieraslajien nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä – miten ilmaston muuttuminen vaikuttaa vieraslajien esiintymiseen alueellamme. Verkkotilaisuudessa saadaan vastauksia käytännön kysymyksiin, kuten mikä on kunnan rooli vieraslajityössä ja miten yhteistyötä parhaimmillaan tehdään. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus esittää asiantuntijoille avoimia kysymyksiä illan aiheesta.

Tilaisuus toteuteaan verkkoympäristössä Teams-alustalla ja se on avoin kaikille Päijät-Hämeen luonnosta kiinnostuneille.
Verkkotilaisuuteen voi osallistua Teams-linkin kautta, kun tapahtuma alkaa torstaina 30.5. klo 17.30.

Tilaisuuteen voi liittyä Teams-linkin kautta tai syöttämällä Teamsiin alla olevat tunnuksen ja koodin:
Kokoustunnus: 347 822 357 994
Tunnuskoodi: Enzatv
Linkit:
Tilaisuuteen pääset liittymään tästä Teams-linkistä
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTAxMDI4NjUtZjgyMC00NmJiLTg0ZGItYTA4M2QzNTY0Y

Perhoslehdon metsänhoitotyöt kestävät toukokuun loppuun

Kuviolla 49 harvennetaan tiheää puustoa ja hoidetaan pienpuustoa.
Kuviolla 50 on nuori sekametsä, jota harvennetaan ja hoidetaan pienpuustoa.
Kuvioilla 54, 55 ja 56 hoidetaan pienpuustoa, jättäen kaikkia puulajeja, suosien kullekin kasvupaikalle sopivia lajeja.

Kaikki toimenpiteet edistävät metsiköiden tasapainoista kehitystä viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja monimuotoisemmaksi lähiympäristöksi. Hakkuussa jätetään rungon osia maapuiksi.

Turvallisuussyistä ethän mene 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita!

Lisätietoja antaa:
Karri Eerikäinen
metsäasiantuntija, Hollolan kunta
044 780 1141
karri.eerikainen@hollola.fi