Kukkilassa tehdään metsänhoitotöitä

Metsänhoitotöitä tehdään kartan mukaisilla alueilla seuraavasti:
Kuviolla 492 (kartan yläosassa) poimitaan huonokuntoisia puita.
Kuviolla 494 (kartan yläosssa) hoidetaan pienpuustoa.
Kuviolla 503 (Murronpelto) harvennetaan nuorta lehtipuustoa. Hakkuussa jätetään kaikkkia puulajeja.
Kuviolla 504 (Murronpellon alapuolella) harvennetaan isompaa puustoa ja hoidetaan pienpuustoa. Hakkuussa jätetään kaikkia puulajeja.
Kuviolla 513 ja 515 (oikea alareuna) hoidetaan taimikkoa, jättäen kaikkia puulajeja.
Kuviolla 516 (Tasatarha) harvennetaan puustoa.
Kuvioilla 520, 522 ja 523 (kartan alaosa) hoidetaan pienpuustoa. Hakkuussa jätetään kaikkia puulajeja.

Kaikki toimenpiteet edistävät metsiköiden tasapainoista kehitystä viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja monimuotoisemmaksi lähiympäristöksi. Hakkuussa jätetään rungon osia maapuiksi. Alueilla kulkevia kehotetaan olemaan menemättä turvallisuussyistä 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita.

Lisätietoja: Aapo Palonen, p. 0400 479 252.

Herralassa tehdään metsänhoitotöitä 26.2.-15.3.24

Metsänhoitotöitä tehdään alla olevan kartan mukaisesti seuraavilla alueilla:
Kuviolla 377 (kartan alaosassa) harvennetaan tiheää puustoa, jättäen kaikkia puulajeja.
Kuviolla 383 (keskellä) sijaitsee eri-ikäinen, harva sekametsä. Alueelta poimitaan huonokuntoisia puita.
Kuviolla 384 harvennetaan koivuvaltaista puustoa. Hakkuussa jätetään kaikkia puulajeja.
Kuviolla 385 (kartan yläosassa) poimitaan huonokuntoisia puita ja hoidetaan pienpuustoa, jättäen kaikkia puulajeja.
Kuviolla 386 (oikeassa yläreunassa) harvennetaan puustoa, jättäen kaikkia puulajeja.

Kaikki toimenpiteet edistävät metsiköiden tasapainoista kehitystä viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja monimuotoisemmaksi lähiympäristöksi. Hakkuussa jätetään rungon osia maapuiksi. Alueilla kulkevia kehotetaan olemaan menemättä turvallisuussyistä 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita.

Lisätietoja: Aapo Palonen, p. 0400 479 252.