Lahden kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli on hyväksytty

Lahden kaupunkiseutu on tehnyt maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisen niin sanotun  MAL-sopimuksen valtion kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat Lahden kaupungin lisäksi Orimattilan ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan, Asikkalan, Kärkölän ja Iitin kunnat. MAL-sopimus velvoittaa laatimaan alueelle kaupunkiseutusuunnitelman, joka hyväksytään kunnissa.
Kaupunkiseutusuunnitelmalla on määrä sovittaa yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Myös lyhyemmän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä voidaan osoittaa kaupunkiseutusuunnitelmassa.

Rakennemallia ja kaupunkiseutusuunnitelmaa on valmisteltu kahden vuoden ajan yhteistyössä kuntien kanssa ja nyt työ on saatu päätökseen.
Kaupunkiseutusuunnitelma toimii pohjana MAL-neuvotteluissa sovittaville toimenpiteille.
Rakennemallia ja kaupunkiseutusuunnitelmaa hyödynnetään sekä kuntien yleiskaavojen laadinnassa että Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan uudistamisessa.

Lisätietoja Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta

Hollolan kunta lisää luonnonsuojelualueiden määrää


Kirmolankorpi-alueen sisällä oli jo ennestään yksityinen luonnonsuojelualue ja se sijaitsee Kartanon alueella lähellä vuokraviljelypalstoja. Kirmolankorpi on tyypiltään arvokas lähdelehtokorpi ja se on kooltaan noin 2 ha.

Edellisen luonnonsuojelualueen kunnanhallitus hyväksyi 28.11.2022. Silloin kyseessä oli Nostavan Tikkakallion alueella sijaitseva alue, joka haettiin METSO-kohteeksi. Tikkakallio 3 niminen alue on 2,6 ha kokoinen ja se rajautuu lounaissivultaan jo olemassa olevaan yksityiseen luonnonsuojelualueeseen. Alueella kasvaa lehtomaisen kankaan lisäksi vanhempia kuusia, joiden keski-ikä on yli 90-vuotta.

Tikkakallio

Hollolan kunnan alueella on luonnonsuojelualueita yhteensä noin 100 ha, josta jokainen neliö on arvokasta. Uudet alueet tullaan merkitsemään luonnonsuojelualueen rajamerkein. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö alueelle saisi mennä. Luonnonsuojelualueilla suojataan aluetta sitä muuttavalta maankäytöltä ja alueella on syytä toteuttaa erityistä varovaisuutta, jotta luonto ei kulu tai vaurioidu muutenkaan.  Luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä, jonka tekee ELY-keskus, on tarkemmin määritelty kyseisellä alueella sallitut ja kielletyt toimenpiteet.

Aloitteet luonnonsuojelualueidenn perustamisesta oli tehnyt Hollolan ympäristöyhdistys ry.