Nuorten kesätyöllistäminen

Viimeksi päivitetty: 19.10.2023

Haluamme tukea hollolalaisten nuorten ensikosketusta työelämään, kesätyöllistymistä ja työelämätaitojen kehittymistä.

Hollolan työllisyyspalvelut

Usein ensimmäinen kosketus nuorella työelämään on kesätyö.

Tarjoamme Hollolan kunnassa nuorille kesätyöpaikkoja eri työtehtävien parissa. Lisäksi tuemme yritysten ja yhdistyksien kesätyöllistämisen mahdollisuuksia kesätyöseteleiden avulla. Lisäksi teemme yhteistyötä Hollolan 4H-Yhdistyksen kanssa, joka työllistää nuoria niin paikallisiin yhdistyksiin, omiin toimintoihinsa kuin nuorten yrittäjyyden kautta. Yhteistyötä ja toimintaa kehitetään koko ajan.

  • Kesätyösetelit

    Kesätyösetelit

    Nuori voi saada kesätyöpaikkaansa kunnan tukeman kesätyösetelin hakemalla seteliä yhdessä kesätyönantajan kanssa.

  • Kesätyöpaikat Hollolan kunnassa

    Kesätyöpaikat Hollolan kunnassa

    Kesällä 2023 Hollolan kunta työllisti yhteensä 55 nuorta työntekijää kuukauden mittaisille kesätyöjaksoille.

Yhteistyö Hollolan 4H-Yhdistyksen kanssa

Teemme yhteistyötä paikallisen Hollolan 4H-yhdistyksen kanssa nuorten työllistymisen edistämiseksi. Kunnan tukemilla kesätyöseteleillä Hollolan 4H-Yhdistys työllistää nuoria erilaisiin tehtäviin sekä työsuhteessa että 4H-yrittäjinä.

Keikkatyötä nuorille yhteistyössä 4H-Yhdistyksen kanssa

Vuoden 2023 loppupuolella uutena Hollolassa käynnistyy yhteistyössä 4H:n ylläpitämä Helppi – digitaalinen työnvälitys -palvelu. Palveluun ilmoittautunut 15-28 -vuotias nuori voi käydä tekemässä keikkatyönä erilaisia töitä kuten ikkunanpesua, haravointia tai lumitöitä. Palvelu käynnistetään loka- marraskuun aikana ja toimintaan voi ilmoittautua mukaan Hollolan 4H-Yhdistyksen sivuilla.