Hollolan työkykykoordinaattori

Työllistymisen esteenä voi joskus olla pitkään hoitamaton selvittämätön terveydentilan haaste. Näitä henkilöitä me haluamme työllämme auttaa.

Työnhakijalla työllistymisen este voi usein olla työkyky

Työllisyyden kuntakokeilussa on Hollolassa tehty jo monta vuotta työtä työnhakija-asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvittelyn parissa. Työnhakijoina on myös henkilöitä, joilla on työllistymistä estäviä mittavia haasteita työkyvyssä. Lääkäreillä haasteena taas on riittävän B-lausunnon kirjoittamisessa usein asiakkaan puutteelliset tiedot, ja/tai asiakkaan haasteet sanoittaa omaa tilannettaan. Asian selvittely on yksittäisen työkykyhaasteisen työnhakija näkökulmasta usein myös aikamoinen viidakko, jolloin ihminen jää helposti pyörimään väärien palveluiden äärelle hakemaan töitä, joihin hänellä ei olisi ehkä edes työkykyä.

Tavoitteena on saada realistinen käsitys asiakkaan työ- ja toimintakyvystä. Jos siinä on todellisia haasteita, se dokumentoidaan ja lähteä hakemaan työkyvyttömyyseläkettä tai ohjaamaan työnhakijaa muuten oikeiden etuuksien ja palveluiden piiriin.

Työkyvyn selvittelyn viidakkoa koordinoi työkykykoordinaattori

Työkykyhaasteisten työnhakija-asiakkaita varten on Hollolassa luotu monitahoinen yhteistyöverkosto, jonka yhteyshenkilönä on Hollolan työllisyyspalveluissa työkykykoordinaattori.

Työkykykoordinaattori koordinoi työkyky-asiaa eteenpäin tehden yhteistyötä työttömien terveydenhoitajan, Kelan yhteyshenkilön, terveys- ja sotepalveluiden ja tietenkin asiakkaan kanssa. Työkykykoordinaattori tuntee asiakkaan ja voi olla mukana myös esimerkiksi asiakkaan luvalla myös lääkärin vastaanotolla. Lääkäreitä koordinaattori tukee dokumentoimalla asiakkaan haasteita vastaanottoa varten jo etukäteen, jotta vastaanotolla voidaan luoda mahdollisimman perusteelliset dokumentit jatkoaskeleita varten. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle pääsy vaatii hyvin dokumentoidun prosessin taustalle.

Tulokset toiminnassa näkyvät yksittäisen ihmisen elämässä mutta myös kunnassa

Tuloksia on saatu jo vuodessa aikaan ja asiakkaiden tilanteita on saatu selvitettyä ja asiakkaita on siirtynyt myös oikean etuuden piiriin. Työ näkyy niin yksittäisen asiakkaan elämässä, kyvyssä ottaa työtä vastaan, kuin myös siinä, että voimme työllisyyspalveluissa keskittyä tulevaisuudessa työn välittämiseen työnhakijoille, jotka ovat oikeasti työkykyisiä.

Hollolan malli palkittiin 4.12.2023

Hollolan kunnan työllisyyspalvelut palkittiin kuntien tärkeänä tekona työnhakijoiden työ- ja toimintakykyarvioinnin yhteystyöstä terveyspalveluiden ja työllisyyspalveluiden välillä.

Pörssitalolla Helsingissä 4.12.2023 järjestettävässä Tärkeissä töissä -gaalassa ovat vastaanottamassa Hollolan kunnan työkykykoordinaattori Talvikki Kontro sekä työttömien terveydenhoitaja Miia Sirola, jotka ovat olleet kehittämässä toimintamallia yhteistyössä Hollolan sote-keskuksen henkilöstön kanssa.

Hollolan toimintamallissa yhteistyö työllisyyspalvelujen ja terveyspalvelujen kanssa työntekijän työ- ja toimintakykyarvioinnissa on selkeä jatkumo työnhakijan jäljellä olevan työ- ja toimintakykyarvioinnin prosessissa. Tuloksia on saatu jo vuodessa aikaan, ja työnhakijat ovat päässeet oikeiden palvelujen ääreen.
Kehittämistyötä jatketaan edelleen, sillä asiakkaita riittää.
Tärkeissä töissä -gaalassa palkitaan innostavimmat kehittämisteot, joita Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keräävät vuosittain. Kehittämistekoja saatiin eri ammattialoilta ja erilaisista teemoista 247 kappaletta 59 organisaatiosta.

Tutustu 4.12.2023 palkittuun kehittämistekoon: Yhteistyö työllisyyspalvelujen ja terveyspalvelujen kanssa työ- ja toimintakykyarvioinnissa