Hankkeen taustalla oli huoli ns. kaupunkivesien haitta-aineista ympäristölle. Hankkeen tuloksena saatiin monipuolisesti uutta tutkimustietoa Salpakankaan alueen viemäriverkostojen ylivuotoriskeistä, haitta-aineista ja teollisuusalueen vuotokohdista jätevesiviemäriin. Hankkeen aikana ei havaittu tapahtuneen viemäriylivuotoja ympäristöön, eikä ympäristöriskiarvion perusteella Salpakankaan huleveden tai mahdollisten jätevesiviemärien yli- ja piilovuotojen arvioitu aiheuttavan nykyisellään sellaista merkittävää ympäristöriskiä, joiden vaikutukset olisivat nähtävissä herkiksi kohteiksi tunnistetuilla Hedelmätarhan lähteikköalueella, Kintterönsuolla tai pohjavedessä. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 78 200 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Tiivistelmä

Loppuraportti

Liite 1: Ympäristöteknisten tutkimusten raportti ja ympäristöriskiarvio

Tutkimusraportin piirustus

Tutkimusraportin liitteet

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset