Säännöllisesti vuosittain asiakaskyselyjä toteuttanut ruoka- ja siivouspalvelut järjestävät jälleen kattavan asiakaskyselyn 4. - 27.3.2024. Vastaajien toivomuksista kyselyjä on lyhennetty ja niihin vastaaminen on nopeaa.

Pääkirjaston ja Hämeenkosken kirjaston käyttäjät voivat vastata siivouspalvelujen asiakaskyselyyn tämän linkin kautta. Lisäksi kirjastolla on mahdollista vastata kyselyyn kirjautumalla kirjastolta löytyvän QR-koodin avulla.
Siivouspalvelujen asiakaskysely suunnataan myös koulujen henkilöstölle ja erikseen varhaiskasvatushenkilöstölle.

Ruokapalvelun asiakaskysely toteutetaan Wilman kautta varhaiskasvatuksen asiakkaille ja koululaisille. Vastaamalla ruokapalvelun kyselyyn voi vaikuttaa muun muassa ruokalistaan.

Ruoka- ja siivouspalvelut toivovat runsasta osanottoa kyselyihin, joissa pääsee kertomaan kokemuksia laadusta, tarpeista sekä toiveista liittyen kunnan ruoka- ja siivouspalveluihin. Toimintoja on muutettu vastausten perusteella.
Kyselyn toteuttaja on ulkopuolinen toimija ja kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti.