Kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilta.

  • Valtuusto päätti ensi vuoden veroprosentiksi 8,3. Tämän vuoden veroprosentti (8,36) muodostui, kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanolain vaikutuksesta vuonna 2022 tehty päätös määritti myös vuoden tuloveroprosentin. Lain mukaan tuloveroprosenttia alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä.
  • Kiinteistöverot säilyvät Hollolassa kuluvan vuoden tasolla. Yleinen kiinteistövero säilyy 1,15 prosentissa ja yleinen maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 prosentissa. Vakituisen asunnon kiinteistövero on jatkossakin 0,55 prosenttia ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero on 1,10 prosenttia. Uusi maan hallitusohjelman mukaan esitetty rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on Hollolassa 3,00 prosenttia.
  • Yksimielisesti hyväksyttiin vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma ja talousarvion investointiohjelma. Valtuusto edellytti, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai kunnan talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.
  • Tieodoksi merkittiin selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista.
  • Kokouksessa ei jätetty valtuustoalotteita.

    Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Aino Liljaniemi toi valtuustolle nuorisovaltuuston kuulumiset. Nuorisovaltuusto valmistautuu parhaillaan nuorten osallistavaan budjetointiin, jota käsitellään ensi viikolla 22.11.2023 yhdeksäsluokkalaisten vaikuttamispäivässä.
    Nuorisovaltuusto toivoo valtuutettujen tukea siihen, että Hollolaan luodaan hyväksyvä ja kutsuva ilmapiiri nuorille, jotta he eivät muuta pois Hollolasta. Tähän liittyy muun muassa toive siitä, että kunnan budjetissa huomioitaisiin nuoriso paremmin. Toiveissa on hengailu- eli oleskelutilojen saaminen nuorille, jotta he eivät oleskele kaduilla aiheuttaen ääntä ja törttöilyjä.