Työllisyyspalvelut Hollolassa -logo

Osuma auttaa monessa: Hollolalaisen Davidin eteenpäin ponnahtanut urapolku on hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä nuoren, Osuman, työllisyyspalveluiden ja omavalmentajien kanssa. 
Vastavalmistumisen jälkeen työllistyminen oli haastavaa

Davidilla (kuten monella muullakin vastavalmistuneella) oli haasteita työllistyä valmistumisen jälkeen vähäisen työkokemuksen vuoksi. ”Pitäisi olla kokemusta, mutta mistä sitä saa kun ei saa töitä” -tarinoita kuulee silloin tällöin ja tämä oli arkea Davidillekin hänen valmistuttuaan merkonomiksi 2018. Nyt 4 vuotta myöhemmin kohta 24-vuotta täyttävän Davidin tilanne on muuttunut. Kaikki alkoi siitä, kun Te-toimistosta vinkattiin jo tuolloin hänelle olemaan yhteydessä Hollolassa toimivaan Osumaan.

David oli valmistumisen jälkeen hakenut toimistoalan ja kaupan alan töitä. David meni käymään Osumalla ja asiat etenivät vauhdilla: Osuman kautta Dave sai nopeasti työkokeilupaikan Hollolan pääkirjastolta. Työkokeilun sujuttua hyvin hänen kanssaan tehtiin palkkatuella työsopimus puoleksi vuodeksi kirjastolle sekä myöhemmin myös Hollolan Uimahallille, jossa hän työskenteli lipunmyynnissä sekä kahvion asiakaspalvelussa. Kuntakokeilussa henkilökohtainen omavalmentaja on ollut tekemässä koko prosessin ajan Daven kanssa suunnitelmaa työllistymisen tueksi ja vastannut tarvittavista viranomaispuollot mm. tukien, opintoihin ja palkkatuen osalta. Kunnan Työllisyyspalvelut hoitavat kunnan työkokeilu- ja palkkatukitehtävien organisoinnin ja toimivat linkkinä sisäisesti eri tahojen välillä.

Asiakaspalvelutyön kautta Daven työtoiveet alkoivat vahvistua yhä enemmän ihmisläheiseen työhön, ja kirjaston tyyppinen asiakaspalvelutyö alkoi tuntua erityisen omalta jutulta. Kunnan Työllisyyspalvelut, Osuma sekä omavalmentaja yhteistyössä auttoivat järkkäämään oppisopimustyöpaikan kunnan kirjastolta. Tällä hetkellä Dave työskentelee Hollolan pääkirjastolla ja suorittaa töiden rinnalla kirjastonhoitajan tutkintoa oppisopimuksella. Merkonomin tutkinnon mahdollistavat, että normaalisti 3 vuotta kestävät kirjastovirkailijan opinnot Dave saa pakettiin noin vuodessa – koko ajan palkkaa saaden.

Alun perin Davella ei ollut halua lähteä opiskelemaan: toive oli päästä nimenomaan töihin ja mielikuva loputtomista esseistä ja pulpetissa istumisesta ei houkutellut. Työssä pääosin suoritettava oppisopimusopiskelu oli hänelle erinomainen vaihtoehto: tutkinnon vaativan osaamisen saa kerätä työntekemisen kautta ja työkokemuskin karttuu samalla. Luentopäiviä opinnoista on yleensä 1–2 kuukaudessa ja lisänä on kotona tehtäviä kirjallisia tehtäviä. Osaamista tuodaan näkyväksi myös töissä tapahtuvilla näytöillä, joista ensimmäinen Davella on tulossa teemalla asiakaspalvelu.

Asiat etenevät yksi kerrallaan - oma ala haussa

Osuman asiakkuuden aikana Dave on saanut henkilökohtaista tukea miettiä yhdessä suuntaa mihin suuntaan hän lähtisi. Hän on kartuttanut työkokemustaan ja itsetuntemustaan töissä, saanut työelämän kontakteja ja oppinut uusia taitoja. Polku kunnan pisteissä ei ollut ainut vaihtoehto: Vuosien varrella on kartoitettu työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta eri tehtävien parista, harkittu ammattikorkeaopintoja ja tsempattu. Dave on tavannut omavalmentajaansa sekä Osuman henkilökuntaa niin etänä kuin paikan päällä. Ratkaisut eteenpäin on mietitty yhdessä tiimityönä. Daven osalta oma paikka löytyi kirjastolta kunnan sisältä. Samanlainen oppisopimuksella työskentelymahdollisuus on toki myös yrityspuolella.

Iso rooli asioiden etenemisessä oli myös Davella itsellään: motivaatio työllistyä, luotettavuus työntekijänä ja aktiivinen ote avaavat ovia. Työkokeilun kautta pääsee etsimään omaa juttuaan ja myös tuomaan esiin omia vahvuuksiaan. Askel kerrallaan. Kuten kaikissa tilanteissa, ympäristö tukee ja mahdollistaa eri tilanteita nuorelle, mutta ihminen itse ottaa askeleet.

Viimeisen 3 vuoden aikana Davella on vahvistunut ajatus omasta jutusta työelämässä: rooli asiakaspalvelussa ihmisiä auttamassa. Kirjastossa asioi asiakkaita vauvasta vaariin ja asiakaskunta tulee paljon tutuksi. Dave on päässyt hyödyntämään myös it-harrastuneisuuttaan kirjaston kuntalaisille tarjoamassa digiopastuksessa, jossa hän on voinut auttaa kuntalaisia erilaisissa matalan kynnyksen it-haasteissa. Dave on kartuttanut työkokemusta, saanut kontakteja työnantajiin ja itsetuntemus omasta jutusta on vahvistunut. Usein työn kautta sitä parhaiten löytää oman juttuna – mitä haluaa tehdä ja mitä ei.

Valmistuminen tähtäimessä

Daven on tarkoitus valmistua maaliskuussa 2023 kirjastonhoitajaksi. Tällä työkokemuksella ja koulutuksella Davella on ihan eri pohja jo ponnistaa seuraavaan työsuhteeseen. Tulevaisuus näyttää minkä tiskin takana Dave nähdään tulevaisuudessa.

teksti ja kuva: Mari Ylä-Uotila
Julkaistu 24.5.2022

Työllisyyspalvelut haluaa auttaa:
Tutustu myös muiden hollolalaisten työnhakijoiden tarinoihin.