Salpakierto kartoittaa parhaillaan ensi kesänä biojätteen keräysvelvoitteen piiriin tulevilta pientaloilta tietoja biojätteen keräystavasta. Velvoitteen piiriin kuuluvien pientalojen omistajille lähetettiin marraskuun alussa postitse kirje, missä pyydetään kirjeen vastaanottajia ilmoittamaan se biojätteen keräystapa, mitä kiinteistöllä aiotaan käyttää velvoitteen alkaessa. Kirje lähti lähes 12 000 kotitalouteen. Aiotun keräystavan on ilmoittanut kuitenkin vasta noin 1 500 pienkiinteistön omistajaa.

Kirjeen vastaanottajan on ilmoitettava valittu biojätteen keräystapa 31.12.2023 mennessä kyselylomakkeella osoitteessa bit.ly/biojatekerays. Kirjettä ei postitettu niille velvoitteen piiriin kuuluville pienkiinteistöille, joiden kompostoinnista tai biojätteen erilliskeräyksestä Salpakierrolla on jo tieto olemassa.

- Lahden seudun jätelautakunta päätti biojätteen tyhjennysmaksuista vasta viime viikolla, joten uskoaksemme moni jäi vielä kirjeen meiltä saatuaan miettimään, että alkaako kerätä ruokajätteet biojäteastiaan vai aloittaako kompostoinnin, sanoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.
Biojätteen kuljetukset siirtyvät Salpakierron järjestämäksi koko toimialueella maaliskuun alusta.
- Tällöin alkavat kuljetuksemme vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä ja 1.7. alkaen 1-4 huoneiston kiinteistöiltä.
1.3.2024 alkaen biojäteastian tyhjennyshinta on koko toimialueella yhdenmukainen ollen 140 litraisen astian osalta 8,95 euroa ja 240 litraisen astian osalta 11,25 euroa sisältäen arvonlisäveron. Biojätteen keräysvelvoitteen voi täyttää kompostoimalla syntyvän ruokajätteen. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun kompostorin hankintahinta maksaa itsensä takaisin n. 3-4,5 vuodessa.
- Tähän mennessä kyselyymme vastanneista 48 % on ilmoittanut aloittavansa kompostoimaan ja 42 % ilmoittanut valitsevansa biojäteastian. 8 % on ilmoittanut menevänsä jätekimppaan naapurin kanssa. Eri keräysvaihtoehdot on esitelty kirjeessä ja kyselyssä, mihin pyydämme keräysvelvoitteen piiriin lukeutuvien kiinteistöjen omistajia vastaamaan vuoden loppuun mennessä.

Jätelain ja Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukainen biojätteen (ruokajäte) keräysvelvoite laajenee koskemaan yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia 1-4 huoneiston kiinteistöjä 1.7.2024 alkaen. Toimialueella tämän keräysvelvoitteen piiriin kuuluvat Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Velvoitteen laajeneminen koskettaa toimialueella reilua 22 000 kotitaloutta. Biojätteen kuljetuksista vastaa Salpakierto Oy. Velvoitteen piiriin kuuluvien taajamien karttarajaus on nähtävillä osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus olevasta karttaupotuksesta. Biojätteen keräyksen alkaessa pienkiinteistöillä päättyy energiajätteen keräysvelvoite kaikilta 1-4 huoneiston kiinteistöiltä koko toimialueella.

Lisätiedot:
palvelupäällikkö Toni Kranttila, puh. 041 731 7433

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset

Valtuuston päätökset 10.6.2024

Uutiset - 13.06.2024 - Kunnan toiminta