Suuri osa velvoitteen piiriin kuuluvien pientalojen omistajista vastasi ajallaan Salpakierron lähettämään keräystapakyselyyn. Vastaamatta jättäneille noin 6500 velvoitteen piiriin kuuluvalle kotitaloudelle Salpakierto toimittaa tuulettuvan biojäteastian huhti-kesäkuun aikana.

  • Olemme lähettäneet uuden kirjeen kyselyyn vastaamatta jättäneille kotitalouksille, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.
  • Kirjeessä kerromme, että toimitamme kiinteistölle tuulettuvan jäteastian huhti-kesäkuun aikana. Keräys alkaa heinäkuun alusta lukien.
  • Annamme asianomaisille kiinteistönomistajille kuitenkin vielä viimeisen mahdollisuuden ilmoittaa meille muusta aiotusta keräystavasta. Ilmoitus pitää tulle meille viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä kirjeessä mainittuun kyselyyn.
  • Jos mitään ei reagoida, toimitamme tuulettuvan biojäteastian.
  • Jos sitten kiinteistön omistaja tuulettuvan jäteastian perille toimittamisen jälkeen haluaakin vaihtaa esimerkiksi kompostointiin, niin perimme astian poishakemisesta jätetaksan mukaiset kustannukset. Joten kirjeeseen kannattaa nyt reagoida.
  • Säännöllisesti toimestamme tyhjennettävä tuulettuva biojäteastia on oikein hyvä tapa hoitaa biojätteen keräysvelvoite. Tuulettuva astia tyhjennetään oletusarvoisesti 4 viikon välein ympäri vuoden ja sinne voi lajitella kaiken taloudessa syntyvän ruokajätteen ja pehmopaperin lajitteluohjeidemme mukaisesti.

Kirjeen vastaanottajan tulee ilmoittaa valittu biojätteen keräystapa 29.2.2024 mennessä kyselylomakkeella osoitteessa bit.ly/biojatekerays. Astian tyhjennysmaksu on 8,95 euroa (alv. sisältyy).

Jätelain ja Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukainen biojätteen (ruokajäte) keräysvelvoite laajenee koskemaan yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia 1-4 huoneiston kiinteistöjä 1.7.2024 alkaen. Toimialueella tämän keräysvelvoitteen piiriin kuuluvat Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Velvoitteen laajeneminen koskettaa toimialueella reilua 22 000 kotitaloutta. Biojätteen kuljetuksista vastaa Salpakierto Oy. Velvoitteen piiriin kuuluvien taajamien karttarajaus on nähtävillä osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus olevasta karttaupotuksesta. Biojätteen keräyksen alkaessa pienkiinteistöillä päättyy energiajätteen keräysvelvoite kaikilta 1-4 huoneiston kiinteistöiltä koko toimialueella.

Lisätiedot:
palvelupäällikkö Toni Kranttila, puh. 041 731 7433

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset

Valtuuston päätökset 10.6.2024

Uutiset - 13.06.2024 - Kunnan toiminta