Kodin tuntumassa ja helposti saavutettavissa oleva lajittelupiste lisää tutkimusten mukaan lajittelumotivaatiota, koska jätteitä ei tarvitse kuljetella kauempana oleviin keräyspisteisiin. Kuva: Salpakierto Oy

Salpakierto Oy:n järjestämä pakkausjätteiden monilokerokeräys alkaa toimialueella syksyllä 2025. Monilokerokeräyksen alkuvaiheen palvelualue on Lahden ja Hollolan keskustaajamien sekä Nastolan alueella. Monilokerokeräys on tärkeä askel toimialueen yhdyskuntajätteen kierrätysasteen parantamisessa, sillä omassa pihassa oleva keräysastia lisää lajittelumotivaatiota ja edistää jätteen kiertoa raaka-aineeksi.
- Tarjoamme aloitusvaiheen palvelualueella sijaitseville pientaloille nyt mahdollisuutta tilata keräys. Olemme lähettäneet asiasta alueen kotitalouksille kirjepostia, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.
- Jo aiemmin kiinnostuksensa palvelua kohtaan ilmaisseille kotitalouksille olemme tiedottaneet asiasta sähköpostilla. On kuitenkin käynyt ilmi, että osalla asiakkaistamme viestit ovat menneet roskapostiin, joten jos muistaa aiemmin ilmoittautuneensa palvelusta kiinnostuneeksi ja haluaa tilata palvelun, kannattaa pikaisesti tarkistaa sähköpostin roskapostikansio.

- Tilauksia otamme vastaan huhtikuun loppuun saakka. Tilaus tehdään verkkosivuiltamme löytyvällä lomakkeella ja sitä varten tarvitaan asiakasnumero. Jotta voimme kilpailuttaa kuljetuksen ja saada palvelun toimimaan kotitaloudelle järkevillä kustannuksilla, meidän täytyy saada alkuvaiheessa tilaajia mukaan noin 1000 kappaletta.
Kuljetusurakoitsijalla on oltava monilokeroinen jäteauto ja sellaisen tilausaika saattaa olla jopa vuoden. Siksi olemme asiassa liikkeellä jo nyt.
Keräysastian koko voi olla 370 litraa tai 660 litraa. Tyhjennysvälin saa valita jätehuoltomääräysten puitteissa omien tarpeiden mukaan. Palvelun voi tilata myös kimpassa naapurin kanssa.

Monilokerokeräyksen palvelualuetta on tarkoitus laajentaa koko toimialueelle jatkossa vaiheittain.
- Keräämme edelleen myös keräyksestä kiinnostuneiden, mutta aloitusvaiheen palvelualueen ulkopuolella sijaitsevien kotitalouksien tietoja keräysalueen laajentumisen suunnittelua varten. Näin voimme löytää yhtenäisiä asuinalueita, joissa kiinnostuneiden asiakkaiden määrä mahdollistaa palvelun laajentamisen.

Monilokerokeräys on tarkoitettu ensisijaisesti omakotitaloille, mutta se soveltuu myös pieniin, enintään 4 asunnon taloyhtiöihin. Monilokeroastiassa on omat lokerot neljälle eri pakkausjätelajille: muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, metallipakkaukset ja lasipakkaukset.

  • Monilokerokeräys on merkittävä askel toimialueen kierrätysasteen parantamisen tiekartassa. Vastaavaa palvelua ei ole ennen alueella ollut tarjolla.
  • Tutkimustiedon mukaan omassa pihassa oleva keräysastia lisää lajittelumotivaatiota ja edistää näin kierrätystä, kun eri jätelajit saadaan sen kautta tehokkaasti kiertoon.
  • Vaihtoehtona monilokeroastialle on Rinki-ekopisteiden käyttö.

Lisätiedot ja aloitusvaiheen palvelualueen karttarajaus löytyvät osoitteesta salpakierto.fi/monilokerokeräys.

Lisätietoja antaa:
palvelupäällikkö Toni Kranttila, puh. 041 731 7433

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.