Energiajätteeksi ennen ohjeistetut ja lajitellut jätteet lajitellaan jatkossa materiaalinsa mukaisesti joko muovipakkauksiin, kartonkipakkauksiin, biojätteeseen, poistotekstiiliin tai sekajätteeseen. Suurin osa uuden lajittelun haasteista liittyykin muovipakkauksiin, joiden lajittelu on osalle kotitalouksista uutta. Osa on jo lajitellut muovipakkauksia ja toimittanut ne kiertoon Rinki-ekopisteillä.

Salpakierto Oy järjestää toimialueensa asukkaille aiheesta YouTube-liven tiistaina 17.10.2023 klo 17-18  ”Energiajätteen keräys loppui – Miten lajittelen jatkossa energiajätteeseen kuuluneet jätteet?”. Linkki livelähetykseen tulee ennen lähetyksen alkua osoitteeseen salpakierto.fi/live ja Salpakierron YouTube-kanavalle. Lähetyksessä Salpakierron ympäristökouluttaja käy läpi uutta jätelajittelua ja vastaa yleisöltä tuleviin kysymyksiin.
Energiajätteen keräysvelvoite on päättynyt vähintään 5 huoneiston kiinteistöiltä elokuun alusta samalla, kun niissä on alkanut muovipakkausten keräys. Tätä pienemmiltä asuinkiinteistöiltä energiajätteen keräysvelvoite päättyy vasta 1.7.2024.
- Noin puolet toimialueemme asukkaista lajittelevat energiajätettä vielä ensi kesään saakka. Tästä syystä elämme lajitteluohjeiden suhteen tällä hetkellä ns. kaksoisohjeistuksen aikaa, kertoo Salpakierto Oy:n viestintäpäällikkö Hanna Bergman.
- Taloyhtiöille, joilta energiajäte on päättynyt jo, olemme koostaneet erilliset ajantasaiset lajitteluohjeet asukkaille jaettavaksi. Ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta salpakierto.fi/taloyhtiot.
Uudet painetut kodin lajitteluohjeet jaetaan jokaiseen toimialueen kotitalouteen vuoden 2024 Lokki-seinäkalenterin välissä. Vuoden vaihteessa ajantasaistuvat myös verkkosivujen ohjeet.
- Huomattavaa on, että lajitteluohjeet pakkausjätelajien ja biojätteen osalta eivät tässä energiajätteen lajittelun päättymisen myötä ole mitenkään muuttuneet, vaan ne ovat samat kuin aiemminkin. Jotain pieniä täsmennyksiä on toki tullut.- Melkein kaiken ennen energiajätteeksi päätyneen voi nyt lajitella suoraan kiertoon, päättää Bergman.

Ennen energiajätteeseen lajitelluista jätteistä laitetaan jatkossa sekajätteeseen muut kuin muovipakkauksiin, kartonkipakkauksiin, biojätteeseen tai poistotekstiileihin kelpaavat. Tällaisia ovat esimerkiksi muut muovituotteet kuin pakkaukset, esim. keittiön muovikipot ja -kupit, leivinpaperit, voipaperit, tuorekelmut, pakastepussit, valokuvat, negatiivit, filmit, diat, röntgenkuvat, puupalat, lastulevypalat, muoviset pakkausvanteet, narut ja nauhat, lahjanauhat, teipit, kynttilänkannat ja lahjapaperit. Sekajäte, kuten energiajätekin, päätyy energiahyötykäyttöön.

Lisätiedot:
salpakierto.fi
viestintäpäällikkö Hanna Bergman, puh. 044 700 5898

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.