Poimintahakkuussa harvennetaan vaihtelevasti metsiä poistamalla puita kaikista kokoluokista kuvioilla 12-15. Vanhat männyt säästetään.

Toimenpiteen tarkoituksena on tehdä tilaa nuoremmalle puustolle ja siten turvata metsän säilyminen viihtyisänä ja turvallisena. Tavoitteena on eri-ikäisrakenteen ja monimuotoisuuden kehittyminen.

Puita poimitaan vaihtelevasti. Taimien kohdalla otetaan valtapuita enemmän, jotta taimet saavat valoa ja kehittyvät.

Älä mene 70 m lähemmäksi koneita ja metsureita.

Lisätietoja antaa:   
Aapo Palonen p. 0400 479 252