Valvontaa suoritettiin ilta- ja yöaikaan 22.–23. maaliskuuta ja 19.–20. huhtikuuta. Pelastusviranomainen tarkasti ravintoloissa alkusammutusvälineistön kunnossapitoa, poistumisreittien esteettömyyttä, poistumisopasteiden näkyvyyttä, nestekaasupullojen säilytystä sekä mahdollisesti vaadittavaa pelastussuunnitelmaa.

– Suurimmat puutteet liittyivät vanhentuneisiin sammuttimiin. Lisäksi oli uusien omistajien avaamia paikkoja, joista uupui pelastussuunnitelma, palotarkastaja Mika Loisa kertoo.

Ravintoloiden tulisi myös päivittää pelastussuunnitelmia aktiivisemmin, ja käydä pelastussuunnitelma säännöllisesti läpi henkilökunnan kanssa, Loisa huomauttaa. Hän suosittelee sisällyttämään pelastussuunnitelman uuden henkilöstön perehdytykseen.

Muutamassa kohteessa poistumisreittien ovet oli lukittu tai vaikeasti avattavia. Ihmiset saattavat jäädä esimerkiksi tulipalo- tai uhkatilanteessa loukkoon, jos poistumisreittien toimivuudesta ei ole huolehdittu.

Pelastustoimen viranomaiset ohjeistivat lisäämään poistumisopasteita ja sammuttimesta kertovia opasteita useampaan paikkaan.

11 tarkastuskohteessa ei havaittu mitään huomautettavaa.

– Ylimääräiset tarkastukset ovat auttaneet parantamaan ravintoloiden turvallisuutta. Omistajavaihdoksia ja uusia yrityksiä tapahtuu kuitenkin niin paljon, että puutteita aina löytyy, Loisa sanoo.

Maalis–huhtikuun ylimääräisillä ravintolatarkastuksilla havaittuja puutteita
  • Pelastussuunnitelma puuttui 7 paikasta
  • Pelastussuunnitelmasta annettiin päivityskehotus 5 paikkaan
  • Pelastussuunnitelma ei ollut kohteessa nähtävillä 2 paikassa
  • Poistuminen oli esteellistä 4 paikassa
  • Sammuttimet jääneet tarkastamatta 9 paikassa
  • Poistumisopasteita pyydetty lisäämään 9 paikkaan
  • Kaasupulloja oli liikaa sisätiloissa yhdessä paikassa
  • Takatilan poistumisovi oli lukittu tai puutteellinen 2 paikassa
  • Lisäksi annettiin ohjeistusta pelastussuunnitelman tutustumiseen useisiin paikkoihin.
  • Lisäksi: Suosituksia sammuttimen lisäyksestä, kiinnityksestä, opastuksesta tai muuttamisesta toiseen paikkaan sekä ohjeistusta sammuttimien edustojen esteettömyydestä.

Tarkastus suoritettiin 35 päijäthämäläiseen ravintolaan.

Lisätietoja:
Mika Loisa, palotarkastaja, 0440 773 230
Marjo Oksanen, riskienhallintapäällikkö, 0440 773 208

Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pelastustoimen toimialasta. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue - Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)