Lapsiperhepalveluissa työskentelee noin 600 alan ammattilaista eri toimipisteissä. Kolme tulosyksikköä ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, opiskeluhuoltopalvelut sekä perhesosiaalityö ja lastensuojelu. Tulosyksiköt pitävät sisällään esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, alaikäisten mielenterveyspalvelut, sosiaalihuollon palvelutarpeenarvioinnin, kasvatus- ja perheneuvonnan ja lastensuojelulain mukaisen palvelukokonaisuuden.

Viime vuonna hyvinvointialueen aloituksen ja toiminnan yhtenäistämisen lisäksi lapsiperhepalveluissa kehitettiin perhekeskustoimintaa ja alaikäisten mielenterveyspalveluita, tehtiin panostuksia lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja laadittiin alueelliset neuvola- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat.

– Lapsiperhepalvelujen henkilöstö on tehnyt hyvää työtä ja osallistunut aktiivisesti kehittämiseen, tulosaluejohtaja Eija Kallio kiittää.

Sähköinen perhekeskus käyttöön

Lapsiperhepalveluissa tärkeäksi koetaan kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja sote-toimijoiden monialainen yhteistyö, jota on jatkuvasti kehitetty hyvinvointialueen ja toimijoiden yhteistyönä. Esimerkiksi perhekeskustoimintamallia on viety eteenpäin verkostomaisesti ja fyysisissä perhekeskuksissa.

Perhekeskuksella tarkoitetaan yhteensovitettua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avuntarpeisiin vastaavaa palveluverkostoa, joka toimii yhtenä kokonaisuutena.

Hyvinvointialue on osallistunut sähköisen perhekeskuksen kansalliseen kehittämiseen ja valmistellut sen käyttöönottoa RRP-hankerahoituksella. Luotettavaa tietoa ja perhekeskuspalveluita kokoava Omaperhe.fi otettiin käyttöön maaliskuussa 2024.

Perhekeskusverkostossa on koottu myös maahanmuuttajatoimijoiden verkostoa.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille toimenpideohjelma

Muun muassa alaikäisten perustason mielenterveyspalvelujen jonoa kyettiin lyhentämään ja erityinen lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämisen toimenpideohjelma laadittiin keväällä 2023. Henkilöstö osallistui kehittämiseen erilaisissa työpajoissa ja vastaamalla kyselyihin.

Esimerkkinä monialaisesta yhteistyöstä toteutettiin alaikäisten mielenterveyspalveluiden sairaanhoitajan jalkautuminen koulun tiloihin -pilotti.

Lasten ja nuorten huonovointisuus on kuitenkin edelleen lisääntynyt ja palvelupyyntöjen määrä alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluihin kasvanut yli 20 prosentilla. Myös lastensuojelun määräajat ja suunnitelmallinen perhesosiaalityö tavoitteineen ovat suuria haasteita hyvinvointialueella.

Lapsiperhepalveluiden tärkeänä tavoitteena on tukea aktiivisesti lapsiperheasiakkaita itsenäiseen ja tasapainoiseen arkeen heidän omassa elinympäristössään.

Lisätiedot:
Tulosaluejohtaja Eija Kallio, lapsiperhepalvelut ja perhe- ja sosiaalipalvelut, p. 044 77801 310

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue - Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)