Piia Suojala ja Katariina Valkonen toimivat kokemusasiantuntija-ryhmien vetäjinä. (Kuva: Päijät-Hämeen hyvinvointialue)


Ryhmiin ja vastaanotolle voi ilmoittautua suoraan kokemusasiantuntijalle tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kautta. Kokemusasiantuntijaryhmiä järjestetään Lahdessa ja Hollolassa. Kokemusasiantuntijan vastaanotolle pääsee lisäksi Orimattilassa.

Kokemusasiantuntija Piia Suojalan ryhmä on suunnattu masennusta tai mielialan alenemista kokeville. Ryhmä kokoontuu 22.4. alkaen kerran viikossa, viisi kertaa kahden tunnin ajan. Kokoontuminen järjestetään kello 13–15 Hollolan sote-keskuksessa. Ryhmään osallistuminen ei edellytä diagnoosia. Kevään toinen ryhmä käynnistyy 27.5.

Kokemusasiantuntija Katariina Valkonen vastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä käsittelevästä Bipolaaristen vertaisryhmästä. Ryhmä kokoontuu Lahdessa Miete ry:n tiloissa parittomilla viikoilla keskiviikkoisin kello 17–19, eikä vertaisryhmään osallistumiseen vaadita ennakkoilmoittautumista.

Valkosen vastaanotoilla keskustellaan mieltä painavista asioista ja vaikeista elämäntilanteista. Vastaanotot toimivat Hollolan sote-keskuksessa perjantaisin ja Orimattilan sote-keskuksessa parillisten viikkojen keskiviikkoina.

Koulutettu kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, sairastamisesta, hoidoista ja kuntoutumista edistäneistä asioista tai läheisenä toimimisesta. Kokemusasiantuntija ei ole hoitaja tai lääkäri, vaan hän toimii ammattilaisen ja asiakkaan välissä informaation välittäjänä ja tulkkina. Työtä tehdään rinnakkain ammattilaisten kanssa. Vaikeidenkin asioiden puheeksi ottaminen saattaa onnistua siten helpommin.

Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä

Vastaanotoilla keskustellaan tavoista vaikuttaa omaan toipumiseen, jaetaan itsehoitokeinoja ja myönteisen ajattelun lähteitä. Tapaamisissa mukana oleva kokemusasiantuntija jakaa omia kokemuksiaan sairastumisesta, sairastamisesta ja toipumisesta.

– Asiakastapaamisessa kokemusasiantuntija tuo pöydälle oman kokemuksensa, jonka myötä kohtaamisesta tulee erilainen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen kanssa, Katariina Valkonen kertoo.

Piia Suojala ja Katariina Valkonen ovat työskennelleet kokemusasiantuntijoina yhteensä jo noin viisi vuotta.

– Palaute on ollut hyvää. Asiakkaat ovat kokeneet ryhmät hyödyllisiksi saatujen vinkkien ja vertaistuen ansiosta. Osallistujat ovat kokeneet erityisen hyvänä avoimen ja rehellisen keskustelu ilmapiirin sekä kuuntelun, he kertovat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Kokemusasiantuntija Piia Suojala, puh. 044 440 6428
Kokemusasiantuntija Katariina Valkonen, puh. 044 482 5288

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue - Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)