Tarjous sisältää kaksi viiden vuoden optiota hankintasopimuksen pidentämisestä. Palvelusopimus on solmittu Harjun terveys Oy:n kanssa. 
Aluehallitus käsittelee sote-keskushankinnan palvelusopimuksen optioiden käyttöä kokouksessaan maanantaina 13.11. Päätösesityksenä on palvelusopimuksen jatkaminen Harjun terveyden kanssa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella viiden vuoden optiokaudella.   
Voimassa olevan sopimuksen mukaan tilaajan tulee ilmoittaa optioiden käytöstä viimeistään kolmen vuoden kuluttua palvelusopimuksen voimaantulosta. Sopimuskirjaus perustuu hankintalakiin. 

– Pitkän sopimuksen optioiden käyttöä on vaikea arvioida, koska sopimuskautta on jäljellä vielä vuoteen 2030 saakka. Tämän vuoksi hankintaa tehdessä sopimukseen sisällytettiin mahdollisuus sopia niistä perustelluista syistä, joilla molemmilla osapuolilla on mahdollisuus peruuttaa optiokauden käyttöä koskeva ilmoitus. Tämä vähentää optioiden käyttöön liittyviä molempien sopimusosapuolien riskejä, järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen taustoittaa.

Perustellut syyt päätetyistä optioista vetäytymiseen tulisivat olemaan esimerkiksi oleellinen muutos tilaajan tai palvelutuottajan resursseissa, oleelliset lainsäädännölliset muutokset, palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseen liittyvät syyt tai palveluverkon olennaiset muutostarpeet. Perustelluksi syyksi käyvät myös palveluntuottajan tai tilaajan toteutuneet tai ennakoidut taloudelliset, toiminnalliset tai muut haasteet voimassa olevalla kaudella tai optiokaudella ja se, että tilaajan palvelustrategia palvelujen kokonaisjärjestämisessä muuttuu niin, ettei sopimus tukisi enää palvelustrategiaa.

– Jos optioita ei otettaisi käyttöön, Harjun terveyden toiminta loppuisi vuoden 2030 lopussa. Tällöin hyvinvointialue joutuisi päättämään palvelujen järjestämistavasta. Se voisi tuottaa palvelut joko hyvinvointialueen omana tuotantona, lunastaa Harjun terveyden osakekannan kokonaan itselleen tai kilpailuttaa palvelut erilaisilla kilpailutusvaihtoehdoilla, Ismo Rautiainen kertoo.
Hyvinvointialueella on velvoite säilyttää vahva järjestäjän rooli. Palvelujen järjestämisen ydinkysymykset liittyvät alueen asukkaiden palvelujen yhdenvertaisuuteen, palveluverkon toimivuuteen ja joustavuuteen sekä henkilöstön saatavuuteen. 
– Myös uudistumiskyky ja vahva ote digitaalisten palvelujen kehittämisessä tulevat olemaan tärkeässä roolissa, Rautiainen toteaa.

Lisätiedot: Järjestämisen tuen johtaja Ismo Rautiainen, p. 044 729 7982 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue - Päijät-Hämeen hyvinvointialue (paijatha.fi)