Messiläntien väliaikaisen ylikulun tilalle rakennetaan uusi silta. Hollolassa, lähellä Messilän hiihtokeskusta ja leirintäaluetta sijaitseva silta on osa ulkoilu- ja virkistysreittiä. Työ alkaa huhtikuun puolivälin jälkeen väliaikaisen sillan sulkemisella. Kevyenliikenteen ylikulku on pois käytöstä, kunnes korvaava väliaikainen reitti pyöräilijöille ja jalankulkijoille valmistuu työmaan eteläpuolelle.

Uuden sillan rakentaminen ajoittuu huhti-lokakuulle. Messiläntie on auki koko työmaan ajan, mutta työmaasta on haittaa liikenteelle. Aluksi vain toinen kaista on käytettävissä ja liikenteen ohjaus tapahtuu liikennevaloilla. Rakentamisen ajan liikenne ohjataan sillan itäpuolelle rakennettavalle kiertotielle.

Messiläntien ylittänyt kevyenliikenteen silta vaurioitui marraskuun alussa, kun raskas ajoneuvo törmäsi siihen. Paikalle rakennettiin väliaikainen silta palvelemaan ulkoilijoita talven ajan.

Pahoittelut rakentamisen aiheuttamasta häiriöstä. Rakentamistyössä pyritään minimoimaan häiriötä aiheuttavat tekijät.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Ulla Jousmäki, Lahden kaupunki
p. 044 416 3888
ulla.jousmaki@lahti.fi  

Työmaan vastaava työnjohtaja Mikko Jaakkola
p. 050 351 4035
mikko.jaakkola@skanska.fi

Valvoja Hannariikka Lehtinen
p. 040 556 8645
hannariikka.lehtinen@ramboll.fi