Lahden kaupunkiseutu on tehnyt maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisen niin sanotun  MAL-sopimuksen valtion kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvat Lahden kaupungin lisäksi Orimattilan ja Heinolan kaupungit sekä Hollolan, Asikkalan, Kärkölän ja Iitin kunnat. MAL-sopimus velvoittaa laatimaan alueelle kaupunkiseutusuunnitelman, joka hyväksytään kunnissa.
Kaupunkiseutusuunnitelmalla on määrä sovittaa yhteen seudun yhdyskuntarakenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. Myös lyhyemmän aikavälin konkreettisia toimenpiteitä voidaan osoittaa kaupunkiseutusuunnitelmassa.

Rakennemallia ja kaupunkiseutusuunnitelmaa on valmisteltu kahden vuoden ajan yhteistyössä kuntien kanssa ja nyt työ on saatu päätökseen.
Kaupunkiseutusuunnitelma toimii pohjana MAL-neuvotteluissa sovittaville toimenpiteille.
Rakennemallia ja kaupunkiseutusuunnitelmaa hyödynnetään sekä kuntien yleiskaavojen laadinnassa että Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan uudistamisessa.

Lisätietoja Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilta