Kirmolankorpi

Kirmolankorpi


Kirmolankorpi-alueen sisällä oli jo ennestään yksityinen luonnonsuojelualue ja se sijaitsee Kartanon alueella lähellä vuokraviljelypalstoja. Kirmolankorpi on tyypiltään arvokas lähdelehtokorpi ja se on kooltaan noin 2 ha.

Edellisen luonnonsuojelualueen kunnanhallitus hyväksyi 28.11.2022. Silloin kyseessä oli Nostavan Tikkakallion alueella sijaitseva alue, joka haettiin METSO-kohteeksi. Tikkakallio 3 niminen alue on 2,6 ha kokoinen ja se rajautuu lounaissivultaan jo olemassa olevaan yksityiseen luonnonsuojelualueeseen. Alueella kasvaa lehtomaisen kankaan lisäksi vanhempia kuusia, joiden keski-ikä on yli 90-vuotta.

Tikkakallio

Hollolan kunnan alueella on luonnonsuojelualueita yhteensä noin 100 ha, josta jokainen neliö on arvokasta. Uudet alueet tullaan merkitsemään luonnonsuojelualueen rajamerkein. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö alueelle saisi mennä. Luonnonsuojelualueilla suojataan aluetta sitä muuttavalta maankäytöltä ja alueella on syytä toteuttaa erityistä varovaisuutta, jotta luonto ei kulu tai vaurioidu muutenkaan.  Luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä, jonka tekee ELY-keskus, on tarkemmin määritelty kyseisellä alueella sallitut ja kielletyt toimenpiteet.

Aloitteet luonnonsuojelualueidenn perustamisesta oli tehnyt Hollolan ympäristöyhdistys ry.