Hollolan kunta, Lahti Aqua Oy ja Lahden kaupunki laativat yhteistyössä alueellisen kaupunkivesien hallintasuunnitelman vuosien 2024–2025 aikana.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tilanteet ja paikat, joissa hulevesiä voi päästä jätevesiviemäriin tai likaantuneita hulevesiä on mahdollista päästä vesistöön tai kaupunki- ja taajamaympäristöön pahojen tulvien ja sateiden aikana. 

Hankkeella ennakoidaan ja varaudutaan tuleviin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin ja niiden huomioon ottamiseen viemäriverkostojen operoinnissa. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä jätevesi- ja hulevesiviemäreiden toiminnasta vastaavien eri tahojen välillä. 

Yhteishankkeena voidaan parhaiten saavuttaa paikallisesti kokonaisvaltainen hule- ja jätevesien hallintasuunnitelma, sillä Hollolalla ja Lahdella on laajalti yhteisiä valuma-alueita, vesistöjä sekä viemäriverkostoja. Vesihuoltopalvelut tuottavat molemmissa kunnissa Lahti Aqua Oy, jonka jätevedenpuhdistamoille myös pääosa Hollolan viemäröidyistä jätevesistä johdetaan käsiteltäviksi.

Kaupunkivesien kokonaisvaltaisia hallintasuunnitelmia tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Hankkeita rahoitetaan ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (https://ym.fi/vedenvuoro). Avustushakuja hallinnoiva Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt Hollolan ja Lahden kaupunkivesien hallintasuunnitelman hankkeelle rahoitusta 64 000 euroa.

Lisätietoja:
Hollolan kunta: Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, +358 44 780 1182
Lahti Aqua Oy: Tekninen johtaja Janne Mäki-Petäjä, +358 50 590 3980
Lahden kaupunki: Hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen, +358 50 559 4083

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset

Valtuuston päätökset 10.6.2024

Uutiset - 13.06.2024 - Kunnan toiminta