Hirvimäki II-alueelle on tulossa luovutettavaksi 23 kunnan omakotitonttia elo-syyskuun aikana.

Hakuun tulevat tontit kortteleista 1431-1434. Alue on vielä toistaiseksi työmaa-aluetta, jolla liikkuminen on kielletty.