Harvennushakkuilla harvennetaan taajaa puustoa siten, että puuston elinvoimaisuus säilyy ja kehitetään metsän monimuotoisuutta. Hakkuussa jätetään kaikkia puulajeja, suosien lehtipuita havupuuvaltaisilla kuvioilla ja havupuita koivuvaltaisilla kuvioilla.
Poimintahakkuissa otetaan puita kaikista kokoluokista, jolloin metsikön eri-ikäisrakenne lisääntyy. Myös poiminnassa jätetään kaikkia puulajeja.

Älä mene 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita.

Kunta tekee karttaan merkityllä alueella metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä.

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset