kartta alueesta
Kunta tekee karttaan merkityllä alueella hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä.


Harvennushakkuilla kuvioilla 44, 58 ja 109 harvennetaan taajaa puustoa siten, että puuston elinvoimaisuus säilyy ja kehitetään metsän monimuotoisuutta. Samalla hoidetaan pienpuustoa. Hakkuussa jätetään kaikkia puulajeja, suosien lehtipuita havupuuvaltaisilla kuvioilla sekä havupuita koivuvaltaisilla kuvioilla.
Karttaan muilla värjätyillä kuvioilla tehdään pienpuuston hoitoa. Hoidossa harvennetaan nuorta puustoa, jättäen kaikkia puulajeja. Jäävän puuston tiheyttä vaihdellaan.

Norojen reunat jätetään käsittelemättä.
Työt on aloitetttu 16. tammikuuta ja niitä tehdään 15. helmikuuta saakka.

Älä mene 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita!

Lisätietoja antaa: Aapo Palonen p. 0400 479 252

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset

Valtuuston päätökset 10.6.2024

Uutiset - 13.06.2024 - Kunnan toiminta