Kunta ei järjestä joukkoliikenteen peruutuksien johdosta korvaavia kuljetuksia, kun ne kohdistuvat koko palvelualueeseen.

Perusopetuslain 32§ mukaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista varten myönnettävä riittävä avustus. Tämä koskee häiriötilanteissa oppilaita, joille on myönnetty koululaiskuljetus. Mahdollisen korvauksen hakemisesta tiedotetaan ja ohjeistetaan kuljetusoppilaiden huoltajia aina erikseen.

Joukkoliikenteeseen kohdistuvissa häiriötilanteissa ajantasaiset tiedot löytyy aina LSL:n verkkosivuilta. Tiedotamme huoltajia ja kouluja mahdollisista linja-autoliikenteen peruutuksista heti, kun meillä on asiasta tietoa käytettävissä MunApp-sovelluksen ja/tai Wilman välityksellä.

Hollolan kunta
Hyvinvoinnin palvelualue