Vaalipäivänä voit äänestää vain omalla äänestyspaikalla. Äänestyspaikka löytyy joko paperipostilla tai sähköisesti tulleesta ilmoituksesta. Kaikki Suomi.fi -viestejä käyttävät äänioikeutetut ovat saaneet paperipostin sijaan ilmoituksen sähköisessä muodossa.
Oman äänestyspaikan voi selvittää myös vaalipalvelunumerosta: 0800 9 4770 tai osoitteesta: www.aanestyspaikat.fi.

Äänestyspaikat ovat:
1 Salpakangas Hollolan pääkirjasto
2 Soramäki-Tiilikangas Tiilikankaan koulu
3 Kartano Salpakankaan koulu
4 Etelä-Hollola Nostavan koulu
5 Kirkonseutu-Pyhäniemi Pyhäniemen koulu
6 Vesikansa Kalliolan koulu
7 Hämeenkoski Seurala.

Lisätietoja vaalisivuilta.

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset

Valtuuston päätökset 10.6.2024

Uutiset - 13.06.2024 - Kunnan toiminta