Kompostointikurssi on räätälöity sopimaan kaikille kompostoinnista kiinnostuneille ja erityisesti huomioon on otettu aloittelevat kompostoijat. Kurssilla perehdytään käytännönläheisesti kotona syntyvän ruokajätteen ja puutarhajätteen kompostointiin; miten kompostointi aloitetaan, miten kompostia hoidetaan ja mitä tehdä kompostoinnissa mahdollisesti syntyville ongelmille.

Kompostointi ei ole loppujen lopuksi kovin vaikeaa eikä vaadi kohtuuttomasti aikaa, kunhan välineet ovat oikeanlaisia. Vaivan palkaksi saadaan ravinnerikasta multaa maanparannusaineeksi omaan puutarhaan.

Kevään 2024 kompostointikurssit 

• ti 12.3. klo 17-19, ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään pe 8.3.
• to 21.3. klo 17-19, ilmoittaudu mukaan viimeistään ti 19.3.

Koulutuksen lisätiedot ja ilmoittautumislinkit löytyvät osoitteesta salpakierto.fi/kompostointikurssit

Säästöä jätekuluihin kompostoimalla

Biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia suositellaan kaikille pientaloille. Kun biojätteet kompostoidaan kotipihalla, ne saadaan hyödynnettyä niiden syntypaikalla. Lajittelemalla biojätteen erilleen säästää myös jätekuluissa, kun sekajätteen määrä vähenee ja sekajäteastian tyhjennysväliä voi harventaa.

Kesällä 2021 uudistunut jätelaki lisää biojätteen erilliskeräysvelvoitetta myös pienemmille kiinteistöille. Biojätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi kaikkiin kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa 1.7.2024. Tällaisia isoja taajamia ovat Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Kompostointi on vapaaehtoinen vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. 

Muista tehdä kompostointi-ilmoitus

Kaikkien biojätettä kompostoivien kiinteistöjen, myös vapaa-ajankiinteistöjen, tulee tehdä kompostointi-ilmoitus aloitettaessa ruokajätteen kompostointi. Myös kompostoinnin lopetuksesta tulee ilmoittaa. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Ilmoitus tehdään Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen.

Lue lisää jätelakiuudistuksesta osoitteesta salpakierto.fi/jätelakiuudistus

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.