Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja palvelusetelin omavastuuosuus tarkistetaan Hollolassa kaikilta asiakkailta vuosittain uuden toimintakauden alkaessa. 

Pyydämme teitä toimittamaan viimeisimmät tulotiedot 15.8.2024 mennessä. 

Mikäli tietoja ei toimiteta määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Maksua ei korjata takautuvasti, vaan tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta. 


Tulotietojen toimittaminen: 

1. Ilmoittamalla web-palveluissa (tarkistathan samalla, että perheesi tiedot ovat ajantasalla) 

 •  Kirjaudu web-palveluihin 
 • Klikkaa vasemmassa laidassa olevaa huoltajan nimi-palkkia ja valitse:
  • Tulotiedot 
                   - voit ilmoittaa tulosi lähettämällä liitteet 
                   TAI 
                   - hyväksyä korkeimman maksun 

2. Toimittamalla liitteet suljetussa kirjekuoressa Hollolan pääkirjaston etuoven oikealla puolella  
olevaan postilaatikkoon (Hyvinvoinnin palvelualue, Perusopetus ja Varhaiskasvatus).  
Kuoreen merkintä: Varhaiskasvatuspalvelut 
TAI 
Postitse Hollolan kunta / Varhaiskasvatus, PL 66, 15871 Hollola  

Huom! Tulotietoja ei voi palauttaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle 

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määrättäessä  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 11§ 3.mom.  

 •  Lapsilisä 
 •  Vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki 
 • Kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus 
 • Lasten kotihoidon tuki 
 • Asumistuki 
 • Ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset 
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut 
 • Sotilasavustus, rintamalisä 
 • Äitiysavustukset 
 • Opintoraha, Työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä 
 • Toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus 
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset 
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus 
 • Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus  
 • Perhehoidon kustannusten korvaukset 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 11§ 

Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon paitsi kyseisessä momentissa mainitut tulot. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote

Ystävällisin terveisin varhaiskasvatuspalvelut   
21.05.2024