Vaakunan käyttö

Vaakunan käytössä on aina noudatettava seuraavia periaatteita:

  1. Kunnan vaakunaa käytetään kunnan yhteenkuuluvuuden ja myönteisen kuntahengen tai -kuntaimagon korostamiseksi
  2. Kunnan vaakunaa on käytettävä vaakunan arvoa, lakia, hyvää tapaa ja heraldiikan periaatteita kunnioittaen
  3. Mikäli kunnan vaakunaa käytetään sen arvoa alentavalla tai muuten sopimattomasti, käyttö voidaan kieltää välittömästi kunnanjohtajan toimesta (luvan peruminen)
  4. Ellei vaakunan käyttöä koskevassa luvassa ole muuta päätetty, tulee kunnan vaakunan viereen laittaa, mikäli mahdollista teksti HOLLOLAN KUNTA. Fonttina käytetään ensisijaisesti Arial.

Ilmoitusvelvollisuus:

– Hollolalainen yksityinen henkilö tai hollolalainen yhdistys tai kunnan yhteistyötaho (kunta jäsenenä tai osakkaana toiminnassa) käyttää vaakunaa kotiseutua osoittavana osakuviona ja tunnusmerkkinä lipussa, jäsenmerkkejä, ilmoituksessa, tiedotteessa tms.

– Edellyttää ilmoitusta kunnanjohtajalle (vastuuhenkilö, käyttötarkoitus ja kohde, arvio käyttöajasta).

Luvan hakeminen:

– Muut kuin edellä luetellut tahot (ilmoitusvelvollisuus)

– Käytettäessä vaakunaa elinkeinotoiminnassa siihen on haettava erikseen lupa viimeistään kuukautta ennen toiminnan/tuotannon aloittamista

– Luvan kunnan vaakunan käyttöön myöntää kunnanjohtaja (21.8.2007 § 22)

Vaakunan selostus

Punaisessa kentässä kohti katsova hirvenpää ja sen alapuolella ruiskuhilas, molemmat kultaa, saatteena 5 hopeista naularistiä, joista yksi hirvenpään yläpuolella ja kaksi päätunnuskuvien molemmin puolin. Vaakunan on suunnitellut Carolus Lindberg Helsingissä elokuussa 1952.

Vanha keskiaikainen kivikirkko on antanut aiheen Hollolan vaakunaan. Hirvenpääaihe on kirkon oven raudoituksesta, johon on kuvattu hirvenmetsästystä esittävä kohtaus.
Hollolan kunnanvaltuusto 30.11.1951 § 2

Vaakunan värit
Kilven pohjaväri on Hämeen maakuntavaakunan pohjaväri (punainen), hirvenpää ja ruiskuhilas kultaa ja naularistit hopeaa.
1. Vaakunassa voidaan hopean sijasta käyttää valkoista väriä ja kullan sijasta keltaista.
2. Käytettäessä vaakunaa yksivärisissä painotuotteissa käytetään väreinä mustaa ja valkoista tai viivapiirrosta.

Vaakunan mittasuhteet:
Vaakunan korkeus on 12 cm ja leveys 10,3 cm tai samassa suhteessa pienempi tai suurempi (suhdeluku = korkeus/leveys).