Hae mukaan Erasmus+ nuorisovaihtoon Hämeenkoskelle ja Mallorcan Calviaan

Hae mukaan Erasmus+ nuorisovaihtoon!

Hollolassa järjestetään kesä-heinäkuun taitteessa kansainvälinen Erasmus+ nuorisovaihto! Projektin on suunnitellut nuorisovaltuusto yhdessä vastuuohjaajien kanssa. Projektissa tutkitaan suomalaista luontosuhdetta ja sen voimauttavaa vaikutusta. 

Haemme mukaan vaihtoon peruskoulun päättäneitä noin 16-20 -vuotiaita hollolalaisia nuoria. Kansainvälinen vaihto järjestetään Hämeenkosken leirimajalla ja vaihtoon osallistuu suomesta 16 nuorta ja Espanjan Mallorcalta 16 nuorta. Hämeenkosken vaihtoon osallistuneilla nuorilla on mahdollisuus osallistua syyskuun alussa järjestettävään vastavierailuun Mallorcan Calviassa. Hae mukaan webropol linkillä:

https://link.webropolsurveys.com/S/8973A6B46BDB9216

Lisätietoja:

Erityisnuorisotyöntekijä Janne Saarinen janne.saarinen@hollola.fi

Kulttuurituottaja Hanna Kaitila hanna.kaitila@hollola.fi

Kohti kestävämpää varhaiskasvatusta

Kestävän kehityksen työryhmän perustajina toimivat ympäristökasvattajat Heli Jäämaa ja Eija Kotiranta.
–  Haluamme kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen ja panostaa siihen myös varhaiskasvatuksessa. Se on tätä päivää ja etenkin tulevaisuutta, toteaa Eija Kotiranta.
Kestävän kehityksen työryhmä koostuu kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Heli Jäämaa iloitsee uudesta työryhmästä ja sen edustajista.
– Saimme työryhmään mukaan eri varhaiskasvatusyksiköiden edustajista koostetun innostuneen joukon”, Heli Jäämaa kertoo.

Mikä on kestävä kehitys?

Työryhmä kävi maaliskuisessa etätapaamisessa läpi kestävän kehityksen osa-alueita.

– Kestävä kehitys on laaja kokonaisuus, joka näkyy ja on vahvasti mukana varhaiskasvatuksen arjessa. Kestävän kehityksen osa-alueisiin kuuluvat taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen sekä kulttuurinen kestävä kehitys, kertoo Kotiranta.
Huhtikuun tapaamisessa työryhmän jäsenet tutustuivat toisiinsa sekä pohtivat, mitkä asiat omissa yksiköissä ovat hyvin kestävän kehityksen näkökulmista. Lisäksi mietittiin, mitkä asiat herättävät huolta ja mihin halutaan muutosta.

-Huolta herättivät mm. ruokahävikki, kasvisruokailu, lajittelu sekä hankinnat/lelujen kierrätys. Ruokakasvatus sekä hankinnat nousivatkin asioiksi, joita lähdimme ensimmäisenä työstämään, Jäämaa kertoo.

Syksyn teemoja

Ruokakasvatuksen osalta esille nostettiin ruokahävikkiin panostaminen esimerkiksi syyskuisen teemaviikon myötä.

-Keskusteluissa nousi esiin kasvattajan rooli ja esimerkki ruokailutilanteissa. Kasvattaja ohjaa lasta oikean annoskoon valitsemiseen sekä kannustaa maistelemaan eri ruokia, Eija Kotiranta kertoo.
Myös kasvisruoka herätti paljon keskustelua. Koettiin, että kasvisruoka voisi olla paremmin esillä tarjoilulinjastossa, jotta se olisi yhdenvertaisesti esillä muun ruoan kanssa. Lisäksi kasvattajat voisivat kannustaa maistamaan kasvisruokia.

Hankintojen osalta työryhmä pohti mahdollisuutta, jossa Hollolan kunnan varhaiskasvatuksessa olisi yhtenäinen hankintatiimi. Kunnalla on myös jo olemassa yhteinen retkivälineiden lainausmahdollisuus. Tapaamisessa mietittiin, voisiko taide- ja tiedevälineissä olla myös yhtenäinen lainausjärjestelmä, kuten retkeilyvälineissä jo on.
Lelujen kierrätyksen osalta nousi esille yksiköiden sisällä tapahtuva lelujen vaihtomahdollisuus, esimerkiksi vaihtotorin muodossa. Myös perheitä voisi kannustaa kierrättämään välineitä ja leluja.

Tulevaisuuden ajatuksia

Pidemmän ajan tavoitteina työryhmällä ovat lajittelun yhdenmukaistaminen sekä veden- ja energiankulutuksen huomioiminen varhaiskasvatusyksiköissä.
Työryhmän pyrkimyksenä on yhtenäistää sekä nostaa kestävän kehityksen teemoja Hollolan kunnan varhaiskasvatusyksiköissä. Työryhmän tavoitteena on tehdä yhteistyötä mm. ruoka- ja siivouspalvelun sekä varhaiskasvatuksen eri kehittäjäryhmien kanssa.