Ilmakuvassa näkyy vaaleanpunaisella kaavamuutosalue. Kuva: Muuan Oy

Kaavamuutoksesta järjestetään avoin yleisötilaisuus torstaina 26.10.2023 kello 17-19 Hollolan pääkirjaston tapahtumatorilla.
Yleisötilaisuudessa esitellään kaavamuutoksen keskeiset suunnitelmat. Lisäksi aikaa on varattu muutamalle yleisökysymykselle. Tilaisuudessa ovat paikalla kunnan kaavoittaja, kehittäjäkumppani WasaGroup oy:n ja kaavakonsultti MUUANin edustajat.
Tilaisuuden jälkeen kaavoitusarkkitehti, suunnittelijat ja kehittäjät ovat paikalla tavattavissa kello 19 asti.
Kuntalaiset voivat esittää mielipiteitä ja lausuntoja kaavaluonnoksesta sen nähtävillä olon aikana sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@hollola.fi.
Keskuskorttelien asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä täällä.

Tavoitteet

Kaavamuutoksen lähtökohtana on kehittää merkittävästi kuntakeskuksen vetovoimaa ja luoda kuntakeskukseen kaikkien hollolalaisten yhteinen paikka.
Tavoitteena on houkutella myös yksityisiä palveluntarjoajia kuntakeskukseen sekä lisätä keskusta- ja senioriasumisen mahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on tutkia nykyistä kuntakeskusta korkeampaa rakentamista.

Alueet

Kaavamuutos käsittää Hollola-taloksi kutsutun hybridikorttelin, johon sijoittuu tulevaisuudessa valtuusto- ja tapahtumasalina toimiva monitoimitila, kunnan asiointi- ja toimistotilat sekä asumista.
Alueeseen sisältyy myös palvelukortteli, johon toteutetaan senioreille sopivaa asumista, yhdistetty asumisen ja liiketilan kortteli, johon voi sijoittua esimerkiksi asumista, majoitukseen tarkoitettua tilaa sekä kivijalan liiketilaa. Kortteli sijoittuu nykyisen kunnanviraston paikalle.
Alueen pysäköinti järjestellään uudelleen ja nykyiselle pysäköintialueelle on mahdollistettu pysäköintilaitoksen rakentaminen.

Uutta

Keskustakortteleiden kaava on laadittu kuntakeskuksen kehittämissuunnitelman perusteella. Kaupunkikuvallisen laadun varmistamiseksi kaavan yhteydessä laaditaan myös rakentamistapaohje.
Kaava mahdollistaa uuden 2020-luvun kerrostuman rakentamisen kuntakeskukseen.

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset