Vedenkulutuksen merkittävä lasku (6,3 %) sekä vähentynyt rakentaminen ovat heikentäneet Hollolan vesihuoltolaitoksen maksutuloja, joilla katetaan kaikki vesihuoltotoiminnan kustannukset ja investoinnit. Jotta Hollolan vesihuoltolaitos voi huolehtia toimivista ja laadukkaista vesihuoltopalveluista myös tulevaisuudessa, nousee perusmaksu 20 %:a ja jäteveden käyttömaksu 5 %:a 1.6.2024 alkaen. Talousveden käyttömaksu sekä liittymismaksut säilyvät ennallaan.
Käytännössä omakotitalon perusmaksu nousee 3,57 euroa kuukaudessa. Yhdessä jäteveden käyttömaksun korotuksen kanssa vaikutus on arviolta 63 euroa vuodessa eli keskimäärin 5,25 €/kuukausi.
Koko Hollolan vesihuoltolaitoksen nykyinen sekä 1.6.2024 voimaan tuleva hinnasto löytyvät osoitteesta: https://www.lahtiaqua.fi/henkiloasiakkaat/hinnastot/

Vesihuoltolaitos ei tavoittele voittoa

Vesihuoltolaitoksen kustannuksia ei kateta verotuloilla, vaan vesihuoltolain mukaisesti asiakkailta perittävillä perus-, käyttö- ja liittymismaksutuloilla. Hollolan vesihuoltolaitos ei tavoittele voittoa toiminnallaan, vaan tavoitteena on ns. nollatulos.
Hollolan vesihuoltolaitoksen vuoden 2023 tulos oli selvästi tappiollinen, noin -216 000 euroa, minkä vuoksi maksuja on tarpeen nostaa.

Vesihuollon kustannukset tulee kohdentaa eri maksuille niiden aiheutumisen perusteella. Perusmaksutuloilla tulisi suositusten mukaan kattaa kiinteät toimintakustannukset, jotka eivät ole riippuvaisia vedenkulutuksesta. Tämä ei Hollolassa tai valtakunnallisestikaan vielä toteudu, minkä vuoksi perusmaksuja on viime vuosina nostettu ja tullaan todennäköisesti nostamaan myös jatkossa. Myös vedenkulutuksesta riippuvaista jäteveden käyttömaksua on tarpeen nostaa, jotta sille voidaan kohdistaa nykyistä paremmin jäteveden viemäröinnistä ja erityisesti puhdistuksesta aiheutuvat kustannukset. 

Asiakaskohtaiset tiedot

Asiakaskohtaiset vedenkulutustiedot ja yksikköhinnat löytyvät Lahti Aqua Oy:n lähettämistä laskuista sekä sähköisestä Minun Aquani -palvelusta, joka löytyy osoitteesta www.lahtiaqua.fi.

Minun Aquani -palvelussa voit tarkastella vedenkulutustietojen lisäksi sopimus- ja laskutustietoja sekä ilmoittaa vesimittarilukeman ja tarvittaessa omistajan tai vuokralaisen vaihtumisesta. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaiden vedenkulutus

Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaiden vedenkulutus on laskenut energiansäästötalkoiden myötä, kuten valtakunnallisestikin. Vesijohtoverkostoon liittynyttä asukasta kohti laskettuna myydyn talousveden kulutus oli Hollolassa keskimäärin 42,5 m³/asukas/vuosi eli noin 115 litraa/päivä vuonna 2023, kun se aiemmin on ollut tasolla 45-47 m³/asukas/vuosi eli 125-130 litraa/päivä.

Valtakunnallisena vertailulukuna käytetään veden ominaiskulutusta, johon sisältyy teollisuuden ja palveluiden vedenkulutuksen ohella vuotovedet.  Hollolan vesihuoltolaitoksen veden ominaisvedenkulutus vesijohtoverkostoon liittynyttä asukasta kohti oli 145 litraa/asukas/päivä vuonna 2023 ja edellisinä vuosina noin 150 litraa/asukas/päivä. Valtakunnallinen keskimääräinen veden ominaiskulutus on selvästi korkeampi, noin 200 litraa/asukas/päivä.

Vesihuoltolaitoskohtaisia tunnuslukuja voi verrata valtakunnallisiin keskiarvoihin täältä: https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut/
Lisätietoja Hollolan vesihuoltolaitoksesta esim. toimintakertomus löytyy osoitteesta: https://hollola.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/vesihuolto/hollola-vesihuoltolaitos/
Hollolan vesihuoltolaitoksen talousveden laatutiedot löytyvät osoitteesta: https://www.lahtiaqua.fi/meidan-vetemme/veden-laatu/

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset
Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Uutiset - 04.07.2024 - Kunnan toiminta

Hollola valittaa hylätystä valtionosuuspäätöksestä

Uutiset - 03.07.2024 - Kunnan toiminta