Harvennushakkuilla kuvioilla 82 ja 83 harvennetaan taajaa puustoa siten että puuston elinvoimaisuus säilyy ja kehitetään metsän monimuotoisuutta. Hakkuussa jätetään kaikkia puulajeja, suosien lehtipuita havupuuvaltaisilla kuvioilla ja havupuita koivuvaltaisilla kuvioilla.
Muilla oranssilla värjätyillä kuvioilla tehdään pienpuuston hoitoa. Hoidossa harvennetaan nuorta puustoa, jättäen kaikkia puulajeja. Jäävän puuston tiheyttä vaihdellaan.
Norojen reunat jätetään käsittelemättä.
Metsänhoitotyöt kestävät 20.12.23 saakka.
Älä mene 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita.

Lisätietoja:
Aapo Palonen
p. 0400 479 252

Karttaan oranssilla merkityllä alueella tehdään metsänhoitotöitä.