Kokouksen pöytäkirja on luettavissa verkkosivuilta.

  • Kun vastuu työnhakijoille ja yrityksille sekä muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy kuntien vastuulle 1.1.2025, muodostavat työllisyysalueen osapuolet sopimuksella työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen eli työllisyysalueen. Hollolan kunta toimii kuntalain 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Kuntien yhteistoiminta perustuu sopimukseen.
    Valtuusto hyväksyi Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja työvoimaviranomaisten välisen aiesopimuksen.
  • Valtuusto hyväksyi kunnan vuoden 2024 kaavoitusohjelman, johon sisältyy 13 kaavoitushanketta sekä lisäkohteena seudullinen kierrätysalue.
  • Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnan strategisen valmiussuunnitelman. Valmiussuunnittelulla varmistetaan, että kunta pystyy tuottamaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta tärkeät palvelut sekä täyttämään lakisääteiset tehtävät kaikissa olosuhteissa.
  • Valtuusto merkitsi tiedoksi talousarvion osavuosikatsauksen 1-8/2023.
  • Valtuusto hyväksyi lisäksi tilintarkastusyhteisön valinnan tilikausille 2024-2026 sekä talousarviomuutokset.
  • Kokouksessa ei jätetty valtuustoalotteita.

Lisäksi nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Orvokki Kekki piti valtuutetuille ajankohtaiskatsauksen. Nuorisovaltuusto muun muassa kehittää parhaillaan nuorten osallistava budjetointia, jota käsitellään 22.11.2023 yhdeksäsluokkalaisten vaikuttamispäivässä. Lisäksi nuorisovaltuusto osallistuu kunnan joulunavaustapahtumaan. Kekki kertoi myös, että kasvisruokapäivien poistaminen kouluruokailusta on herättänyt keskustelua nuorisovaltuustossa.