Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kunnan verkkosivuilta täältä.

 • Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.23.
 • Valtuusto päätti pyytää palvelualueilta ja kunnanhallitukselta selvitykset tarkastuslautakunnan tekemän arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa.
 • Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2023 henkilöstökertomuksen sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiraportin vuodelta 2023.
 • Uusi hallintosääntö sekä sen toimivaltaa täsmentävä liite hyväksyttiin tehdyin muutoksin. Hallintosääntö astuu voimaan 1.8.2024.
 • Vuoden 2025 alussa aloittavan Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteisenä toimielimenä ja työllisyysalueen työvoimaviranomaisena toimii vastuukunnan eli Hollolan työllisyyslautakunta.
  Valtuusto nimeämät kuntaedustajat työllisyyslautakuntaan löytyvät täältä.
  Lisäksi valtuusto nimesi lautakunnan puheenjohtajaksi Helena Maattolan (Hollola), I-varapuheenjohtajaksi Erika Tiaisen (Heinola) ja II-varapuheenjohtajaksi Sari Sikkilän (Orimattila).
  Työllisyyslautakunta toimii 1.9.2024 lähtien kunnes vuoden 2025 kuntavaalien jälkeen on valittu uusi lautakunta valtuustokaudeksi.
 • Valtuusto hyväksyi Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan suunnittelutavoitteet, esittelykohdan "Nostavan-Tikkakallion osayleiskaavan tavoitteet" kirjauksen mukaisina sekä kierrätysalueen osayleiskaavan tavoitteet, esittelykohdan ”Kierrätysalueen osayleiskaavan tavoitteet” mukaisina.
 • Valtuusto hyväksi kunnanhallituksen tekemät ehdotukset keskuskorttelien hinnoittelupäätöksiin. Tonttien hinnat löytyvät pöytäkirjasta täältä.
 • Kokouksessa jätettiin kolme aloitetta, koskien
  - Tiilikankaan koulun lakkautusta koskevaa selvitystä
  - Kirjaston käytöstä äänestyspäivinä
  - Kirjaston kahvilatoiminnan järjestämisestä äänestyspäivinä
  Aloitteet voi lukea täältä.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Aino Liljaniemi kertoi nuorisovaltuuston ajankohtaisista asioista, kuten muun muassa Erasmus+ nuorisovaihdosta ja kouluruokailuun liittyvistä kyselyistä nuorille.

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset
Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Uutiset - 04.07.2024 - Kunnan toiminta

Hollola valittaa hylätystä valtionosuuspäätöksestä

Uutiset - 03.07.2024 - Kunnan toiminta