Metsänhoitotöitä tehdään karttaliitteen mukaisilla kuvioilla kuulvan viikon (46) loppupuolella. Metsänhoitotöiden arvioitu kesto on 3 viikkoa. 
Harvennushakkuissa puustolle luodaan enemmän kasvutilaa elinvoimaisuuden vahvistamiseksi sekä säilytetään ja kehitetään metsien monimuotoisuutta.
Käynnissä olevien metsäkoneiden läheisyydessä tulee noudattaa turvaetäisyyksiä. Älä mene 90 metriä lähemmäs metsäkoneita.