kartassa merkitty metsänhoitotyöalueet

Kuviolla 189 harvennetaan puustoa, jättäen kaikkia puulajeja. Tällä toimenpiteellä vahvistetaan puustoa ja lisätään monimuotoisuutta sekä edistetään eri-ikäismetsän kehitystä ja poistetaan vaarallisia puita.
Kuviolla 190 on eri-ikäinen, taaja sekametsä. Poimintahakkuussa otetaan puita kaikista kokoluokista, jolla edistetään eri-ikäisesn metsikön kehitystä. Kaikkia puulajeja jätetään, mutta suositaan mäntyä. Samalla harvennetaan pienpuustoa, jotta niiden kehitys turvataan.
Kuviolla 192 hakkuussa harvennetaan puustoa. Sekä hakkuussa että pienpuuston hoidossa jätetään kaikkia puulajeja.

Kaikki toimenpiteet edistävät metsiköiden tasapainoista kehitystä viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja monimuotoisemmaksi lähiympäristöksi. Hakkuussa jätetään rungon osia maapuiksi.

Älä mene 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita!

Lisätietoja antaa: Aapo Palonen p. 0400 479 252

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset