Jätelain ja Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukainen biojätteen (ruokajäte) keräysvelvoite laajenee koskemaan yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia 1-4 huoneiston kiinteistöjä 1.7.2024 alkaen. Toimialueella tämän keräysvelvoitteen piiriin kuuluvat Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Velvoitteen laajeneminen koskettaa toimialueella reilua 22 000 kotitaloutta. Biojätteen kuljetuksista vastaa Salpakierto Oy.

Salpakierto on lähettänyt marraskuun alussa kaikille keräysvelvoitteen piiriin kuuluville pienkiinteistöille kirjeen, jossa pyydetään ilmoittamaan valittu biojätteen keräystapa 31.12.2023 mennessä kyselylomakkeella osoitteessa bit.ly/biojatekerays. Kirjettä ei ole lähetetty niille kiinteistöille, joiden kompostoinnista tai biojätteen erilliskeräyksestä Salpakierrolla on jo tieto olemassa.

Velvoitteen piiriin kuuluvien taajamien karttarajaus on nähtävillä osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus olevasta karttaupotuksesta. Lahden seudun jätelautakunta päättää tyhjennyshinnoista kokouksessaan 7.12.2023.
- Biojätteen lajittelulle ja keräykselle kiinteistöllä on olemassa vaihtoehtoja, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.
Hyvä vaihtoehto on kompostoida syntyvät ruokajätteet.
- Moni kokee kuitenkin hankalaksi ympärivuotisen kompostoinnin, kun komposti saattaa talvella jäätyä. Silloin voi harkita kompostoimista kesäkaudella ja ruokajätteen keräystä tyhjennettävään biojäteastiaan talvikaudella.
- Suosituin vaihtoehto keräykselle saattaa olla biojätteen keräys normaaliin biojäteastiaan, jonka me käymme tyhjentämässä säännöllisesti.
Jos biojätettä syntyy vähän eikä kompostointi kiinnosta, voi naapurikiinteistöjä pyytää liittymään kanssaan biojätekimppaan.
- Biojätekimpassa jäteastian tyhjennyskulut jakautuvat kimpan osakkaiden kesken ja siksi se on kustannustehokas vaihtoehto biojätteen keräykselle, sanoo Kranttila.
Kaikki nämä vaihtoehdot esittellään kyselyssä, mihin Salpakierto pyytää keräysvelvoitteen piiriin lukeutuvien kiinteistöjen haltijoita vastaamaan 31.12.2023 mennessä.
- Biojätekuljetusten alettua voivat kaikki muutkin toimialueemme kiinteistöt, näiden niin sanottujen isojen taajamien ulkopuolella, liittyä vapaaehtoisesti biojätteen keräykseen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Energiajätteen keräys päättyy 1-4 huoneiston kiinteistöiltä biojätteen keräyksen alkaessa

Biojätteen keräyksen alkaessa pienkiinteistöillä, päättyy energiajätteen keräysvelvoite kaikilta 1-4 huoneiston kiinteistöiltä koko toimialueella.
- Energiajätteen keräysastian voi vaihtaa biojätteen keräysastiaksi ilmoittamalla meille siitä tässä samaisessa biojätettä koskevassa kyselyssä. Tietysti astian tulee silloin olla oma eikä kuljetusliikkeeltä vuokrattu. Tällöin tarroitamme astian uusilla tarroilla keräyksen alkaessa, sanoo Toni Kranttila.
- Jos ei ole omaa astiaa mitä vaihtaa, voi valita tuulettuvan biojäteastian, minkä me toimitamme kiinteistölle ennen keräyksen alkamista. Astian hinta sisältyy tyhjennysmaksuun.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kiinteistönhaltijan tulee itse irtisanoa sopimus energiajätteen tyhjennyksestä ja mahdollisesta vuokra-astiasta nykyiseltä kuljetusliikkeeltään. Salpakierron järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Orimattilan Artjärvellä energiajätteen keräys päättyy automaattisesti 30.6.2024.

Lisätiedot:
palvelupäällikkö Toni Kranttila, puh. 041 731 7433

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.