Kuviolla 49 harvennetaan tiheää puustoa ja hoidetaan pienpuustoa.
Kuviolla 50 on nuori sekametsä, jota harvennetaan ja hoidetaan pienpuustoa.
Kuvioilla 54, 55 ja 56 hoidetaan pienpuustoa, jättäen kaikkia puulajeja, suosien kullekin kasvupaikalle sopivia lajeja.

Kaikki toimenpiteet edistävät metsiköiden tasapainoista kehitystä viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja monimuotoisemmaksi lähiympäristöksi. Hakkuussa jätetään rungon osia maapuiksi.

Turvallisuussyistä ethän mene 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita!

Lisätietoja antaa:
Karri Eerikäinen
metsäasiantuntija, Hollolan kunta
044 780 1141
karri.eerikainen@hollola.fi