Hankkeen tarkoitus on muun muassa kehittää toimiva ja vetovoimainen GLTP-konsepti, joka edistää alueen kokonaiskehittämistä sekä uusien vihreän logistiikan sekä teollisuuden investointien toteutumista Lahden seudulle.
Nostavan alueelle tavoitellaan sellaisten toimijoiden keskittymää, joista syntyy yhteisiä synergiahyötyjä niin yrityksille kuin alueen toimijoille.
Hankkeen toteutusaika on 1.8.2024-31.7.2026. Kokonaisbudjetti on vajaat 210 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR-rahoitus) osuus on 60 prosenttia ja kuntien osuus on 40 prosenttia. Kuntarahoitus (noin 84 000 euroa) jakautuu puoliksi Hollolan ja Lahden kesken ollen noin 42 000 euroa per kunta. Kunnanhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan hankehakemuksen sekä kunnan hankerahoitusosuuden.

Kunnanhallituksen päätöksen voi lukea täältä .