Vesihuoltolaitos toimittaa hyvälaatuista talousvettä koteihin 24/7/365 eli jatkuvana palveluna. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja näin suojellaan niin vesistöjä, ympäristöä kuin ihmisten terveyttä. 

Vesihuoltopalveluiden tuottaminen edellyttää monipuolista osaamista, mittavaa infrastruktuuria ja varautumista erilaisiin tilanteisiin. Vesihuoltopalvelujen toimivuus ei ole itsestäänselvyys, vaan siitä pidetään huolta esimerkiksi pitämällä vesihuoltoverkostot toimintakuntoisina niitä saneeraamalla.

Vesihuollon kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Lasillinen vettä omasta hanasta maksaa Hollolassa keskimäärin 0,0008 €*. Talousveden ja jäteveden maksuihin kuluu päivässä yhdeltä henkilöltä keskimäärin noin 0,95 euroa*.
(*Huomioitu vesi- ja jätevesimaksut sekä perusmaksu 1.6.2024 alkaen).
Korkealaatuisen vesihuoltopalvelun hinta on siis hyvin kohtuullinen. Vesimaksuilla varmistetaan, että vesihuollon palvelut toimivat jatkossakin sujuvasti ja hyvälaatuista vettä on saatavilla niin aamukahvin keittämiseen kuin kuratassujen pesuun.

Lisätietoja: vesihuolto-verkkosivut