Vuoden 2023 tilinpäätöksen arvioidaan toteutuvan ylijäämäisenä 8,3 milj. euroa. Keskeisin selittävä tekijä on vanhat 21 prosenttiyksikön veroasteeseen perustuneet tilitykset, joita ei enää kerry vuonna 2024.
- Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Hollolan kunnan tilanne on hyvä. Huolimatta 14 % tulojen alenemasta, pää on pinnalla ja talous tasapainossa eikä kunta ota lainaa ensi vuonna, Rahkonen kirjoittaa.
Lisäksi työllisyyskehitys on maakunnan paras ja kokonaislainamäärä alhainen. Paljon kehittämishankkeita on vireillä. Hollola-talo on siirtynyt talosuunnitteluvaiheeseen. Uimahallin peruskorjauksen jälkeen suuret investoinnit on tehty. Tehdyt investointivaraukset helpottavat taloutta ja taseessa on 25 miljoonaa euroa puskuria.

Voit lukea blogitekstin TÄÄLTÄ