Viime vuoden lopulla ilmenneiden haju- ja makupoikkeamien vuoksi väliaikaisesti suljetun Kukkilan vedenottamon uudelleenkäyttöönottoa valmisteltiin pumppaamalla pohjavettä vesijohtoverkoston sijasta purkuputkella Vesijärveen 27.6.─27.11.2023. Pohjaveden laadun kehitystä on seurattu pumppauksen aikana säännöllisin näytteenotoin.
Vedenottamon käyttöönotosta uudelleen talousveden tuotantoon on sovittu yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kukkila-Kalliola-Paimelan -alueelle talousvesi johdetaan jatkossa normaalisti Kukkilan vedenottamolta ja osin myös Lahdesta.

Pohjavedet ovat herkkiä pilaantumaan

Kukkilan vedenottamon pohjavesinäytteissä todettiin joulukuussa 2022 tehtyjen tutkimusten perusteella hyvin pieniä pitoisuuksia haitta-aineita, jotka ovat todennäköisesti peräisin maaperään joutuneesta bensiinistä. Havaituista pienistä pitoisuuksista ei ole aiheutunut terveyshaittaa, mutta sen sijaan talousveden haju- ja makupoikkeamaa havaittiin.
Maaperään ja sitä kautta pohjaveteen joutunutta päästölähdettä on selvitetty yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Jotta voimme suojella arvokkaita pohjavesivarojamme, meidän kaikkien tulee olla tarkkana pohjavesialueilla. Polttoaineita ja kemikaaleja tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti niin, ettei niitä pääse maaperään. Pohjavesialueilla esimerkiksi auton, koneiden tms. laitteiden pesu on kiellettyä pesuaineilla muualla kuin tarkoitukseen rakennetulla paikalla, josta pesuvedet voidaan johtaa hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita ei pidä käyttää, koska monet niistä hajoavat hitaasti ja kulkeutuvat sekä maaperässä että pohjavedessä.

Lisätietoja:     

Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson
puh. 044 780 1182
riikka.johansson@hollola.fi

sekä:
https://vesi.fi/aineistopankki/tarkkana-siella-pohjavesialueella-esitteet/
https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/vedet-ja-vesistot/pohjavesien-turvaaminen

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset
Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Uutiset - 04.07.2024 - Kunnan toiminta

Hollola valittaa hylätystä valtionosuuspäätöksestä

Uutiset - 03.07.2024 - Kunnan toiminta