Kunta on aloittanut suunnittelun Terveystien virkistyspalvelualueen monikäyttöisestä kehittämisestä ja tähän liittyen on aloitettu myös suunnitelmat koirapuiston ja sen tarvitsevien ympäristötöiden toteuttamiseksi.
Koirapuiston kustannusarvio on 140 000 euroa. Toteuttamista varten haetaan rahoitusta Päijänne Leader ry:ltä.  Suurin mahdollinen rahoitusprosentti on 65, joten omarahoituksen osuudeksi jää 49 000 euroa.
Koirapuiston toteutuksen rahoitus on varattu vuoden 2024 investointiohjelmaan.

Elinvoimavaliokunta on hyväksynyt rahoitushakemuksen jättämisen Päijänne Leader ry:lle.