Valtionosuutta vähentäväksi tekijäksi on laskettu muun muassa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätökseen 2022 kirjattu palkkaharmonisaatiokustannusvaraus, jonka vastuu ei ole siirtynyt hyvinvointialueelle.

Valtionvarainministeriö hylkäsi päätöksellään kunnan tekemän oikaisuvaatimuksen. VM:n mukaan päätös on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain ja sen nojalla annetun valtionneuvoston asetuksen mukainen.  Kunnan näkökulmasta kyseessä on kuitenkin niin merkittävä taloudellinen vaikutus kunnan valtionosuuden määrään, että asia tulee saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Valituksen tekemisestä päätti kunnanhallitus ylimääräisessä kokouksessaan maanantaina. Päätös on luettavissa täällä.