Metsänhoitotöitä tehdään alla olevan kartan mukaisesti seuraavilla alueilla:
Kuviolla 377 (kartan alaosassa) harvennetaan tiheää puustoa, jättäen kaikkia puulajeja.
Kuviolla 383 (keskellä) sijaitsee eri-ikäinen, harva sekametsä. Alueelta poimitaan huonokuntoisia puita.
Kuviolla 384 harvennetaan koivuvaltaista puustoa. Hakkuussa jätetään kaikkia puulajeja.
Kuviolla 385 (kartan yläosassa) poimitaan huonokuntoisia puita ja hoidetaan pienpuustoa, jättäen kaikkia puulajeja.
Kuviolla 386 (oikeassa yläreunassa) harvennetaan puustoa, jättäen kaikkia puulajeja.

Kaikki toimenpiteet edistävät metsiköiden tasapainoista kehitystä viihtyisämmäksi, turvallisemmaksi ja monimuotoisemmaksi lähiympäristöksi. Hakkuussa jätetään rungon osia maapuiksi. Alueilla kulkevia kehotetaan olemaan menemättä turvallisuussyistä 70 metriä lähemmäksi metsäkoneita ja metsureita.

Lisätietoja: Aapo Palonen, p. 0400 479 252.