Tilinpäätös mahdollisti yhteensä 10,6 miljoonan euron investointivarausten kirjaukset, jotka kohdennettiin kuntatekniikan investointihankkeille. Investointivarausten jälkeen tulos on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2023 tilinpäätöstä leimaa historiallinen uudistus: sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja rahoitus siirtyi kunnilta hyvinvointialueille.

Kunnan tulot (verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot yht.) olivat yhteensä noin 95 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuoteen oli yhteensä 72 miljoonaa euroa (76,5 prosenttia). Toimintakulut olivat 74,0 miljoonaa euroa. Toimintakulut pienenivät yhteensä 75,1 miljoonaa euroa (50,4 prosenttia) vuodesta 2022.

Toimintakuluissa kasvua oli erityisesti henkilöstökuluissa (39,7 miljoonaa euroa ja 12 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna). Selittävät tekijät ovat Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollosta Hollolan kuntaan siirtyneet 35 henkilöä, kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin kohdennetut palkankorotukset sekä strategisiin hankkeisiin tehdyt henkilöstöpanostukset. Kunnan henkilöstömäärä oli 813 henkilöä eli 45 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintakuluja kasvatti myös joukkoliikenne (0,4 miljoonaa euroa) ja  varhaiskasvatuksen kysynnän kasvu, mikä johtui lakimuutoksista: 0-maksuluokan laajentumisesta sekä kolmiportaisen tuen mallin käyttöönotosta. Muutos lisäsi varhaiskasvatuksen käyttöastetta edellytti mm. uuden päiväkodin perustamista.

Toteutuneiden investointikustannusten loppusumma oli 8,2 miljoonaa euroa ja siitä vesihuoltolaitoksen osuus noin 1,8 miljoonaa euroa, kuntatekniikan ja talonrakennuksen osuus, kummankin osalta 2,4 miljoonaa euroa ja maa-alueiden hankinta 1,2 miljoonaa euroa.

Lainojen kokonaismäärä 31.12.2023 oli 23,9 miljoonaa euroa eli 1 043 euroa / asukas (1 289 euroa / asukas vuonna 2022). Lainakanta pieneni vuodesta 2022. 

Hollolan kunnan asukasmäärä oli 22 887, missä vähennystä edellisvuoteen -56 henkilöä. Kun kuolleiden ja syntyneiden välinen erotus oli -102 tarkoitti vuosi 2023 nettomuuton lisäystä kuntaan.

Vuoden työttömyysasteen keskiarvo 7,06 % on matalin ajalla 1991–2023, lukuun ottamatta vuotta 2008 (6,5 %).. Työllisyyspalvelujen perustoiminta kuntakokeilun toiminnan osalta sujui suunnitellusti.

Vuonna 2023 keskeisiä strategisiin ohjelmiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. hallintolakimiehen-, kehityspäällikön- ja  osallisuuskoordinaattorin palkkaaminen, keskuskortteleiden kehittäminen (kehittämissuunnitelma ja kaavoitusvaiheeseen siirtyminen hyväksytty valtuustossa), vetovoimaisten yritysalueiden kehittämissuunnitelma, kunnan kotisivu-uudistus, kunnan markkinointisuunnitelma, luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, elämyksellinen järvien kierros, tonttien sähköisen varauspalvelun ja kartta-aineistojen myyntipalvelun käyttöönotto sekä monta luontoa-varhaiskasvatuksen opintopolun käynnistyminen, kiusaamisen vastainen toimintamalli ml. someturvan käyttöönotto, perhekeskusmanuaalin jalkautus, kohtaamispaikkatoiminnan jatkokehittäminen ja avoin varhaiskasvatustoiminta.

Kunnanhallituksen päätöksellä 17.10.2022 Hollolan kunta osallistui valtakunnalliseen ”astetta alemmas” kampanjaan ja jolla pyrittiin estämään valtakunnallinen energiapula. Asetettu säästötavoite oli n. 2400 MWh ja 15 prosentin vuosisäästöt energiankäytössä. Kunnanhallituksen asettama säästötavoite ylitettiin yli puolitoistakertaisesti. Hollolan Tilapalvelu Oy toteutti myös useita energiatehokkuushankkeita. Kunnan käytössä oleva rakennuskanta kaikkineen on ollut uusiutuvan energian piirissä 1.8.2023 alkaen.

Kunnan vuosien 2021-2023 tilinpäätösten poikkeuksellisen vahvat tulokset ovat olleet seurausta kertaluonteisista eristä, eivät pysyvistä talouden elementeistä. Vuodesta 2024 eteenpäin kunnan on pärjättävä vähenevän valtionosuuden ja niukan verotulokasvun varassa. Valtionosuudet vähenevät, kun lasten määrä vähenee ja rahoitussiirrot hyvinvointialueille toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Valtiontalouden tila on synkkä, eikä lisärahoitusta ole kunnille luvassa. Verotulojen kasvu on riippuvainen talouskasvusta ja suhdanteista. Tehdyt investointivaraukset auttavat tasapainotustyössä.

Kunta vie eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita; kuntakeskuksen keskuskortteleiden rakentumista ja uuden keskuksen suuntaa kohti Nostavaa, jonne selvitetään asemaseisakkeen ja multimodaaliterminaalin sijoittamista.

Hollolassa 27. maaliskuuta 2024

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Lue uusimmat blogit

Katso kaikki blogit
Pro Hollola -mitalisti kiittää

Pro Hollola -mitalisti kiittää

Blogit - 07.12.2023 - Kunnanjohtajan blogi
Pää on pinnalla ja talous tasapainossa

Pää on pinnalla ja talous tasapainossa

Blogit - 19.10.2023 - Kunnanjohtajan blogi